Plejd AB: Korrigering angående handel med teckningsrätter i

Plejd AB: Korrigering angående handel med teckningsrätter i
företrädesemission
I det pressmeddelande om beslut om företrädesemission som offentliggjordes idag, den 3 mars 2017, har uppdagats ett skrivfel angående
handel med teckningsrätter. Handel med teckningsrätter kommer ske under perioden 17 mars till och med 6 april 2017. I tidigare
pressmeddelande angavs felaktigt att handeln med teckningsrätter skulle ske till och med den 10 april 2017.
För ytterligare information
Babak Esfahani
VD, Plejd AB
Telefon: 0735-322 391
E-post: [email protected]
Om bolaget
Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar
belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.