Tidig dialog för smartare inköp

 Tidig dialog för smartare inköp Eva-­‐Lotta Löwstedt Lundell, SKL Kommentus Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten Varför är det viktigt med tidig dialog? 2 När är det viktigt med tidig dialog? 3 Hur kan man jobba med tidig dialog? https://www.youtube.com/watch?
v=hbv4zfsnvKg&feature=youtu.be 4