Läs mer

Söndagen den 14 maj 2017
Hembygdsparken i Hässleholm
Anmäl dig till Hässleholms orienteringsklubb och ange ditt
medlemsnummer för HUMOR 2017 så får du halva
anmälningsavgiften i rabatt!
OBS! Även halvmil!
För mer information www.hassleholmsok.nu
Frida kvinnojour erhåller 10 kr av startavgiften
Start och mål: Hembygdsparken, Hässleholm
Välkomnande: Kl 10.30, scenen Hembygdsparken
Uppvärmning: kl 10:40
Start: Milen kl 11:00
Halvmilen kl 11:30
Banan: Växlande underlag och miljö. Barnvagnsvänligt.
Ingen tidtagning: Klocka finns dock
Omklädning/dusch: Qpoolen i närheten av Hembygdsparken.
Nummerlappar: Avhämtas på Sportringen, Kristianstadsvägen (Kvantum-huset),
Hässleholm 7/5-13/5 eller Tjejmilsdagen i sekretariatet kl. 8.00-10.00.
Anmälan: Senast 27/4 genom insättning av anmälningsavgiften 75:(som är halva anmälningsavgiften för HUMORmedlemmar)
på Bankgiro 450-6994, Hässleholms OK Hässleholms Tjejmil.
Uppge namn, adress, födelseår och om du deltager för 5:e, 10:e,15.:e
eller 20:e gången samt storlek på T-shirt.
Efteranmälan: Endast tjejmilsdagen, 200:- kl. 8.00-10.00.
Information: återkommer, se Hässleholms OK´s hemsida.