Klippans Filatelistklubb

Klippans Filatelistklubb
Auktion lördag 1 april 2017
Studiegården 47:an Storgatan 47 Klippan
Visning av objekten i 47:an fredag 31 mars 2017 kl. 16-20 och lördag 1 april kl. 11-13
Auktionen börjar kl. 13.00
I lokalen finns servering med kafft,te läsk och bröd.
Utrop 132
Utrop 439
Utrop 133
Auktionsvillkor:
Objekten är beskrivna i listan, och säljs i befintligt skick.
Listan finns på www.sff.nu klippan, eller kan beställas av Klippans Filatelistklubb.
Thorild Carlsson tel 0435-711928 eller e-post [email protected]
Vid auktionen tllämpas fasta höjningar, upp till 100 kr.-5kr, 100-500 kr. 10 kr.,
500-1000 kr, 25 kr1000-3000 kr. 50 kr, över 3000 kr. 100 kr.
Det klubbade priset är det Du betalar.
Ev. anmärkningar mot inropat objekt skall ske innan köparen lämnar lokalen.
För anbudsköpare gäller fem dagar efter objekt mottagits.
Vid berättigad anmärkning full returrätt
Köpare på plats får inropat objekt genast, betalning direkt efter avslutad auktion,
med kontanter eller kort.
Köpare med bud, se anbudsblankett
Förkortningar.
** ostämplat med gummering, * ostämplat med skadad gummering, fs- fastsättare
stp.- stämplat, kt- kort tand, ktt- korta tänder, kht- kort hörntand.
nom.- nominal, kat- katalogvärde