Inbjudan LG: Trollpuffen Trollhättan 6

Trollhättans Skarpskytteförening inbjuder till luftgevärstävlingen
Trollpuffen 2017
DM Västsvenska
Ställningsskyttar
Tävlingsplats:
Luftvapenhallen, Granngårdens motionsanläggning, Lextorp, Trollhättan
Tävlingsdagar:
Må 6:e mars – Sö 12:e mars, ej fredag, Må-To 2 skjutlag per kväll.
Program:
40 tävlingsskott + provskott tid 60 min
Skjutningen sker på MegaLink akustiktavla.
OBS! Summering med decimal i samtliga klasser!
Dubbelstart (sitt/stå) är tillåten
Klassindelning:
L9, L11, L13, L15, L17-20, Lsim (21-44 år), LVetSim 45, LVetSim 55,
LVetSim 65. LvetSim 75
L15s, L17s, L2, L3, L4, LE, Veteran stå (L45, L55 och L65)
OBS! Vid färre antal skyttar än 3 i en klass kan sammanslagning av
klasser komma att ske!
Lagtävling:
A (Mix) -2 sittande + 1 ståendeskytt
B (Stå) -3 ståendeskyttar
C (Sitt) -3 sittande skyttar
Obegränsat antal lag/förening, skyttar får vara med i flera lagtyper
Särskiljning:
1) antal innertior
2) bästa 10 skottsserien bakifrån
3) antal 10,9,8 osv.
Hederspriser/
prisutdelning:
Utdelas till ca 30% av deltagande lag och skyttar. Prisutdelning på
söndag, ca 30 min efter att sista skjutlaget är klart.
Priser som ej avhämtats en månad efter tävlingen tillfaller
arrangören!
Tävlingsavgifter: 100:- per deltagare för alla klasser
120:- per lag
Avgifterna insättes föreningsvis på Trollhättans Skarpskytteförenings
bankgirokonto nr 820-4547 i samband med anmälan.
Anmälan:
26/2 2017
Skall vara tävlingssekreteraren tillhanda senast 26/2 2017
Skjutlagen sätts ihop efter hand som anmälningarna kommer in,
så ju tidigare vi får er anmälan desto större chans att ni får önskade
skjuttider. Ange email adress dit skjuttider och prislista kan sändas. Ange
vid anmälan om ni ej godtar att ert namn publiceras på Internet.
Servering:
Finns öppen alla dagar. Begränsat utbud vardagkvällarna.
Frågor:
Tävlingssekreterare
Sten Lennartson
Tfn: 0702-160280
Email: [email protected]
Tävlingsledare
Ingemar Jonsson
Tfn: 0522/662027
Email: [email protected]
OBS ! GLÖM EJ ANGE LICENSNUMMER !
Trollpuffen 2017
ANMÄLNINGSLISTA
Från: …………………………………………………………………………… skf/ skg
Adress: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………....
Namn
Klass
Tele: ………………………
Lagskytt
A1, B1 osv.
Önskad dag/tid.
Alt. I
Alt. II
Licensnr
……… st. delt. á 100 kr = ………… kr
Anmälan inne senast:
26 februari 2017
……… st. lag. á 120 kr = ………… kr
Total summa: …………………….. kr
Anmälningsavgifterna insättes på bg 820-4547 i samband med anmälan.
Anmälningslistan sändes till:
Trollhättans Skarpskytteförening
Sten Lennartson
Äppleknäppsvägen 16, 461 58 Trollhättan
Mobil 0702-160280
Email: [email protected]
OBS ! GLÖM EJ ANGE LICENSNUMMER !