Laboratoriemeddelande

Laboratoriemeddelande
Klinisk kemi och Transfusionsmedicin
2017-02-27
Planerad driftstörning på Klinisk kemi Växjö v. 9
Med början 2017-03-01 inleds installationen av en ny analysmodul
med större kapacitet på en av våra analyslinor. Under installationen
kommer laboratoriet endast att ha hälften av analyskapaciteten för
rutin- och immunkemiska analyser.
Installation/service/justeringar av kritisk utrustning innebär minskad
produktionskapacitet och ökad sårbarhet. Förlängda svarstider och
tillfälliga driftstopp kan dessvärre inte uteslutas i samband med detta.
Klinisk kemi har väl dokumenterade reservrutiner och kommer att
aktivera dessa vid behov. Vänligen sprid informationen inom din
organisation.
Maria Berggren Söderlund
Överläkare
Sida 1 av 1