Verksamhetsmål 2017 - Veberöds Brukshundklubb

Årsmöteshandling 2017-02-28
Verksamhetsmål 2017
Övergripande mål
Vår övergripande målsättning är att aktivera ungdomar och tävlingsekipage, liksom att
utbilda hund och hundägare.
Vi eftersträvaratt ha välutbildade instruktörer och tävlingsledare samt övriga
funktionärer. Vi planerar för nyutbildning men även för kompletterande utbildning.
Aktiviteter för att nå målen
Under 2017 planerar vi nedanstående aktiviteter:
2 lydnadstävlingar.
1 brukstävling appell spår.
1 brukstävling lägre och högre sök.
1 tävling i rallylydnad, officiell eller inofficiell.
2 kurser i specialsök.
Träningstävlingar i lydnad och agility.
Klubbmästerskap.
Fortsatt utbildning av en instruktör i Allmänlydnad 1.
Fortsatt satsning på ungdomsverksamheten.
Fortsatt investering i agilityhinder genom kursintäkter och sponsorer.
Öka medlemsantalet med 5 %.
Veberöds Brukshundklubb