Vad tycker Studieförbundet Vuxenskolan? Vilken är vår bästa idé?

Vad tycker Studieförbundet Vuxenskolan?
Vilken är vår bästa idé?
Idéprogram, Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
finns i hela Sverige.
År 2017 firar vi 50 år.
Då har SV
och de som grundade SV
arbetat med bildning i 100 år!
Hur det började
1920 startade två bröder
det som sedan skulle bli Studieförbundet Vuxenskolan.
De hette Rudolf och Eric Carlsson.
De var bönder och
de bodde i Slöinge,
som är en liten ort i Halland.
Bröderna var trötta på
att människor på landet
inte kunde utbilda sig lika bra,
som människor i städerna
SVs förbundskansli, Franzéngatan 6, Box 30083, 104 25 Stockholm
08-587 686 00, [email protected], www.sv.se, Organisationsnr 915600-2801, Bankgiro 951-1189
Bröderna startade
en studie- och diskussionsgrupp
som de kallade
Fria tankars hem.
Här kunde bröderna
och deras vänner
lära sig saker
på ett sätt som passade dem.
Nu kunde de vara med
och förändra
och förbättra samhället.
Kunskap till folket
Studieförbundet Vuxenskolan
är fortfarande idag
ett Fria tankars hem,
där människor kan växa.
När man lär sig saker
växer man inuti.
Då kan man vara med
och förändra
och förbättra saker
för sig själv
och för hela samhället som vi bor i.
Då rör sig folket framåt.
Det kallas folkrörelse.
SVs förbundskansli, Franzéngatan 6, Box 30083, 104 25 Stockholm
08-587 686 00, [email protected], www.sv.se, Organisationsnr 915600-2801, Bankgiro 951-1189
För 100 år sedan
lärde sig folket om lantbruk,
och om hur farlig alkohol kan vara.
Idag vill folket,
det vill säga många människor,
lära sig andra saker
som till exempel
hur man utvecklar och leder en förening
Hip hop-musik,
Datakunskap,
om samhällskunskap
eller hur man lagar mat från olika länder.
Studieförbundet Vuxenskolan
Vill fortsätta att ge
människor möjlighet att bilda sig
Det kallas folk-bildning.
Det är viktigt att både
människor som bor på landet
och människor som bor i städer
kan få fortsatt bildning när de är vuxna.
En liberal syn på kunskap
När SV bildades för 50 år sedan
var det två organisationer
som hjälptes åt.
SVs förbundskansli, Franzéngatan 6, Box 30083, 104 25 Stockholm
08-587 686 00, [email protected], www.sv.se, Organisationsnr 915600-2801, Bankgiro 951-1189
Det var Svenska Landsbygdens Studieförbund
som mest fanns på landsbygden
och det Liberala studieförbundet
som mest fanns i städerna.
SV har en liberal syn
på utbildning och folkbildning.
SV betonar varje människas personliga utveckling
och utveckling tillsammans med andra.
När vi möter varandra
kan vi lära oss nya saker.
När människor bildas
blir samhället bättre.
Det är viktigt att alla som vill
kan få lära sig nya saker
även när de är vuxna.
SV:s kurser är frivilliga.
SV:s kurser styrs inte av staten
eller kommunen.
Det är individen som bestämmer
Folkbildnings-uppdraget
Folk-bildnings-uppdraget
är vårt uppdrag
SVs förbundskansli, Franzéngatan 6, Box 30083, 104 25 Stockholm
08-587 686 00, [email protected], www.sv.se, Organisationsnr 915600-2801, Bankgiro 951-1189
att nå alla som vill bilda sig
SV har funnits länge.
Men vi vill att nya människor hittar till oss.
Precis som för 100 år sedan
kan folkbildning göra
samhället till en bättre plats.
Vi har lokaler.
Vi kan erbjuda mötesplatser.
Kunskap är viktigt.
Studieförbundet Vuxenskolan vill
att de människor
som behöver bildning allra mest
ska komma till oss.
Även den som brukar möta hinder
Ska känna sig välkommen hos oss.
Alla är välkomna
till Studieförbundet Vuxenskolan.
Kultur
Kultur är viktigt.
Kultur får människor att tänka.
Kultur får människor att utvecklas.
Kultur är både roligt och viktigt.
SVs förbundskansli, Franzéngatan 6, Box 30083, 104 25 Stockholm
08-587 686 00, [email protected], www.sv.se, Organisationsnr 915600-2801, Bankgiro 951-1189
Därför har kulturen
en självklar plats
inom folkbildningen.
En modern folkrörelse
Folkbildningen startade för många år sedan.
Men idén att alla ska få bilda sig
är lika viktig idag,
både på landsbygden,
i städer
och i hela världen.
Studieförbundet Vuxenskolan
vill göra det möjligt
för den som vill lära sig nya saker
att vara med
i en modern folkrörelse.
SVs förbundskansli, Franzéngatan 6, Box 30083, 104 25 Stockholm
08-587 686 00, [email protected], www.sv.se, Organisationsnr 915600-2801, Bankgiro 951-1189