Terminsöversikt och gruppindelning Vt17

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Terminsvecka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Grupp A
Inläsning
Tentamen
Nivåtentamen
Grupp B
Grupp C
Ob & gyn / Beroende
Psykiatri / BUP
Pediatrik / BUP
Grupp A
A1
A2
A3
A4
A5
Föreläsningar
Kalendervecka
Föreläsningar
ÖVERSIKT OCH GRUPPLISTA | Läkarprogrammet, termin 9 Malmö, Vt17
Spångberg Meriel
André Frida
Akel Omar
Castro Skött Emmanuel
Boardman David
Sörensen Katrin
Hultgren Anna
Rönning Elias
Karlsson Petter
Meijer Sofie
Nassery Wazhma
Segelmark Leo
Dimovski Kristian
Salim Saman
Pediatrik / BUP
Psykiatri / BUP
Ob & gyn / Beroende
Pediatrik / BUP
Psykiatri / BUP
Ob & gyn / Beroende
Grupp B
B1
B2
B3
B4
B5
Zolfaghari Shaian
Samarai Daniel
Bergmark Sissela
Kazemin Forooz Amelia
Elmqvist Caroline
Nazzal Yasmin
Fors Charlotta
Jönemo Johan
Åstrand Jacqueline
Nöbbelin Rebecka
Thorén Jens
Uddén Fabian
Grupp C
C1
C2
C3
C4
C5
Chebib Christian
Kyander Melker
Bohman Anna
Sjögren Mårten
Forsberg Erik
Berntsson Linda
Lindahl Rickard
Jensen Hanna
Mendonca Lindström Tore
Carlsson Joakim
Jansson Love
Stålhammar Tor
Thuneland Camilla