Pressmeddelande

Pressmeddelande
3 mars 2017
AcuCort AB (publ) godkänt för notering
Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas till den 24 april 2017.
Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad
på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ
och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av akuta allergiska reaktioner,
för krupp för barn och kemoterapiinducerat illamående och kräkningar.
Fullständigt bolagsnamn: AcuCort AB (publ)
Organisationsnummer: 556715-5113
Aktiens kortnamn: ACUC
Aktiens ISIN-kod: SE0009695927
Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets
spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst
60 procent, motsvarande cirka 6,6 MSEK.
För mer information:
Mats Lindfors, CEO AcuCort AB (publ)
[email protected]
Telefon: +46 70 7905815
E-post: [email protected]
Micha Velasco, AktieTorget
Telefon: +46 701 072 444
E-post: [email protected]