Svenska Luftvårdsföreningen_vårseminarium 2017_170223

Svenska Luftvårdsföreningen bjuder in till årsmöte och seminarium
Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm
5 april 2017
”Black Carbon” (BC) är ämnet för årets vårseminarium. De senaste årens
forskning har visat att exponeringen för BC i Sverige till största delen kommer
från trafik och vedeldning i Sverige. Insatser på kommunal nivå kan därför vara
effektiva åtgärder för bl.a. bättre hälsa.
Seminariet kommer att beröra bildning och källor av BC, exponering och
hälsoeffekter samt hur BC påverkar klimatet. Vi vet idag att hälsoeffekterna av
BC per viktenhet är betydligt större än för PM2,5 och att risken för att drabbas
av stroke har ett tydligt samband med BC-exponering. Förekomsten av BC
påverkar också lungfunktionen. Även om halterna av BC i Sverige ”bara” är
cirka 10 procent av halten PM2,5 kan hälsoeffekterna således vara betydande
här.
Kunskaperna kring BC har vuxit snabbt under de senaste åren, vilka vi vill
belysa på seminariet. Seminariet bjuder därmed på en spännande blandning av
föredrag där både de stora perspektiven som de små detaljerna kring Black
Carbon redovisas och diskuteras.
Det finns alltså många goda anledningar till att förstå mer kring Black Carbon
och hur vi kan minska de miljö- och hälsoproblem det anses orsaka.
Sista anmälningsdag är torsdagen den 30 mars
Välkomna!
Tid
09:15-09:45
09:45-10:30
Programpunkt
Mingel och fika
Årsmöte för Svenska
luftvårdsföreningen
Samtliga medlemmar välkomna
Talare
10:30-10:40
Introduktion
Marie Haeger-Eugensson,
COWI/GU
Lennart Frisch,
Agenda Enviro
(Moderator för dagen)
10:40-11:10
Karaktärisering och bildning
Vad är sot?
Joakim Pagels,
Lunds tekniska högskola
Christer Johansson,
Stockholms universitet
11:10-11:35
Sotmätningar i Sverige
11:35-12:00
12:00-13:15
BC i klimatsystemet
Lunch
13:15-13:35
Exponering för sotpartiklar vid olika
färdsätt i storstadsmiljö
Ann-Sophie Merrit,
Folkhälsomyndigheten/KI
13:35-14:00
Sot och hälsa - senaste rön
Bertil Forsberg,
Umeå universitet
14:00-14:25
14:25-14:50
Sveriges utsläpp av Black Carbon inventering och pågående nordisk
forskning om småskalig vedeldning
Fika
14:50-15:10
Sot i miljömålssystemet
Sot i Arktis
15:10-15:30
Fjärrmätning av partikel- och
gasemissioner från fartyg
15:30-16:00
Paneldiskussion och avslutning
Annika Ekman,
Stockholms universitet
Ingrid Mawdsley,
IVL
Titus Kyrklund
Johan Genberg,
Naturvårdsverket
Johan Mellqvist,
Chalmers tekniska
Högskola
Lennart Frisch,
Agenda Enviro
(Moderator)
samt dagens talare
Ja, jag vill delta i SLF-seminariet onsdagen den 5 april 2017
Ο Jag är medlem i SLF och betalar 600 kr
Ο Jag är inte medlem i SLF och betalar 900 kr
Ο Jag vill bli medlem i SLF och betalar 900 kr för seminariet och medlemskap under år
2014
O Jag är student och går gratis, men betalar 100 kr för lunch
Avgiften faktureras deltagarna från Svenska Luftvårdsföreningen efter seminariet.
Namn………………………………………………………………………………………………
…….
Organisation/Företag……………………………………………………………………………
……..
Postadress………………………………………………………………………………………
………
Fakturaadress……………………………………………………………………………………
……..
Epostadress…………………………………………………………………………………………
….
Tel…………………………………………………………………………………………………
………
Eventuella matbegränsningar/önskemål..……………………………………………………………
Anmälan senast den 4 april 2014 till Gunnar Hovsenius,
e-post [email protected], alternativt fax 08-590 309 59
Är du forskarstuderande och intresserad av detta seminarium?
Du kan som forskarstuderande få din resa till seminariet betald. Ansök till
[email protected] Ett begränsat antal resestöd finns tillgängliga. Stödet
omfattar maximalt 1000 kr per person.