Prislista 2017

Prislista 2017
Ordinarie Åreblad
1/24
1/12
1/8
1/6
1/4
1/3
1/2
1/2 1:asid
1/2 sistasid
650,1.190,1.780,2.300,3.080,4.070,5.200,5.990,5.600,-
1/1
1/1 1:asid
1/1 sistasid
8.600,9.900,9.100,-
1/24-sida
45 x 45 mm
1/12-sida
90 x 45 mm
1/8-sida
90 x 65 mm
1/6-sida
90 x 90 mm
1/4-sida
90 x 135 mm
Tryckinfo veckonummer:
• Färg, 300 dpi, CMYK, PDF
1:a- och sista-sid.
180 x 235 mm
Sommarnr
1/2 1:a- o sista-sid.
180 x 115 mm
(v.25 - v.34)
Ovanstående prislista + 50%
OBS andra mått:
1/24
50 x 45 mm
1/12
105 x 45
1/8
105 x 67,5 mm
1/6
105 x 92,5 mm
1/4
105 x 140 mm
1/3
105 x 185 mm
1/2
215 x 140 / 105 x 288 mm
1/1
215 x 288 mm (även sistasid.)
1:asid
220 x 180 mm
1/3-sida
90 x 180 mm
1/2-sida
180 x 135 / 90 x 270 mm
1/1-sida
180 x 270 mm
Påsk-, höst- & vinternummer
Fr.o.m. i år produceras ett gemensamt nummer
till Åre kommun-bor + de norrmän och svenskar som äger en fastighet i Åre kommun.
1/12
1.650,1/8 2.450,1/6 3150,1/4 4.350,OBS att även sommarnr distribueras till:
7.450,1) samtliga hushåll i Åre kommun 2) över- 1/2
11.800,upplaga på 8000 ex 3) samma som spec.nr. 1/1
Sistasid13.650,Tryckinfo Sommarnummer:
Förstasid16.100,-
Distribution sker
även till postlådor
i turistområden
såsom Björnen
och Tege.
• Färg, 300 dpi, CMYK, PDF
Tryckinfo Specialnummer:
Alla nr: 7,65 % reklamskatt ingår + moms
vecka
4
6
8
10
12
14 inklSpec
17
19
21
23
25 S-nr
34
36
38 inklSpec
41
43
45
47
49 inklSpec
51
Se ord. veckonummer!
Sälj: Hans Post | 070-6543 100 | [email protected]