Journal via nätet – försegling och hävning av försegling

Journal via nätet – försegling och upplåsning av försegling
Jag vill försegla åtkomst till Journal via nätet
Jag vill låsa upp försegling av åtkomst till Journal via nätet
Namn (v.g. texta)
Personnummer
Försegla/lås upp försegling för följande enhet/er (v.g. texta)
Tidsperiod
Skicka bekräftelsebrev om upplåsning av försegling till folkbokföringsadressen
Ort och datum
Patients underskrift
Vårdpersonal ska verifiera och signera identitet med godkänd legitimation
Patients legitimation
Signerad
Blanketten skickas underskriven för handläggning enligt lokal rutin.
Begärd åtgärd utförd av
Namn
HSA-id
Datum
Version 1.3 2017-03-30