AK-mottagningen, meddelande om inläggning

Meddelande till AK-mottagningen
Avdelning:
Patientidentitet:
Meddelande om inläggning på avdelning
Avdelning:
......................................................................................................................................................
Ovanstående patient är inlagd fr o m:
.................................................................................................
Avvikande provsvar (ex levervärden):
................................................................................................
Faxad den:
......................
Utskrivning den:
Ansvarig ssk:
......................
Tfn:
.......................................
........................................................................................................................................
Utskrivning vardag

Vid utskrivning vardag ska AK-mottagningen kontaktas före kl 11:30 för fortsatt
ordination av Waran!

Ta nytt PK-prov inför utskrivning (samma dag)!
Utskrivning helg
Medicinsk beredningsgrupp SÄS. Utgåva 2. Fastställandedatum 2017-04-21. Barium-id 30495

Faxa planerad Waran-ordination och datum för nästa PK-kontroll.
AK-mottagningen, SÄS Borås
Fax nr: 033 - 616 14 59
Faxad den:
......................
Ansvarig ssk:
......................
Tfn:
.......................................
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
INTERNETADRESS
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
SÄS Borås, Brämhultsvägen 53
SÄS Skene, Varbergsvägen 50
SÄS Borås, vx 033-616 10 00
SÄS Skene, vx 0320-77 80 00
[email protected]
www.vgregion.se/sas