Lägerbrev 1 - Norra Botkyra Sjöscoutkår

Välkommen till sommarlägret Sjörök 2017.
Norra Botkyrka Sjöscoutkår (NBS)
planerar att delta i det nationella
sjöscoutlägret Sjörök 2017 på Vässarö.
Program
Programplanering pågår för
båtaktiviteter och äventyr. Till detta
kommer Vässarös ordinarie utbud av
lägeraktiviteter.
Lägertid
Hela lägret: 23 juli till 29 juli.
Spårarnas läger: 26 juli till 29 juli.
Föräldrar är välkomna som assisterande
ledare.
Kostnad
Vässarö - Scouternas egen ö
Vässarö är scouternas ö i den vackra
svenska skärgården. Ön ligger i
ytterskärgården ca 14 mil NNO om
Stockholm - ungefär mitt emellan
Grisslehamn och Öregrund.
Stränderna kantas av sköna klippor som
sköljs av Ålands hav. Här ges rika
tillfällen till segling, paddling, bad och
fiske. Uppe på ön finns stora ängar som
är iordningställda för tältläger, med
rinnande kallt vatten, miljövänliga
torrdass och ordnad sophämtning.
Spårarscouter: 950 kr (3 dygn)
Övriga scouter: 1800 kr (6 dygn)
Ledare och föräldrar:
475 kr (3 dygn) resp. 900 kr (6 dygn)
Resor
Med SL till Singö och sedan med båt
till Vässarö.
Datum för intresseanmälan
Intresseanmälan skall vara inne före 25
februari 2017
Mer information:
Om Vässarö:
http://www.ssf.scout.se/stockholm/vassar
Intresseanmälan till Sjörök 2017 på Vässarö
Jag är intresserad av att delta på lägret och jag tillhör avdelning
 Spårare
 Upptäckare
 Äventyrare
 Ledare/förälder
Mitt namn är:
Intresseanmälan skall lämnas till din avdelningsledare senast 25 februari 2017.