Ladda ned flygblad för 8 mars 2017 här (tryck)…

88
Det är
vår tur nu.
En svensk vd i ett storföretag
tjänar lika mycket som 66 undersköterskor.
Det är dags att vi fördelar
samhällets resurser mer rättvist.
MARS
Det är
vår tur nu.
En svensk vd i ett storföretag
tjänar lika mycket som 66 undersköterskor.
Det är dags att vi fördelar
samhällets resurser mer rättvist.
MARS
Det är vår tur nu.
Det är vår tur nu.
Inkomstskillnaderna i Sverige är större än någonsin. Det märks inte minst
om du jämför vad den ekonomiska eliten tjänar på en månad jämfört med en
kvinna i ett vanligt vårdyrke. I ett svenskt storföretag tjänar en VD lika mycket
som 66 undersköterskor.
Inkomstskillnaderna i Sverige är större än någonsin. Det märks inte minst
om du jämför vad den ekonomiska eliten tjänar på en månad jämfört med en
kvinna i ett vanligt vårdyrke. I ett svenskt storföretag tjänar en VD lika mycket
som 66 undersköterskor.
Så här vill vi inte ha det. Så här kan vi inte ha det. Att kunna försörja sig på sin
lön är A och O för att ha makten över sitt eget liv. Det är ingen hemlighet att det
är färre kvinnor än män som kan det. Fortfarande är det så att det är vanligare
att kvinnor är beroende av sin partner för försörjning, än vad det är bland män.
Så här vill vi inte ha det. Så här kan vi inte ha det. Att kunna försörja sig på sin
lön är A och O för att ha makten över sitt eget liv. Det är ingen hemlighet att det
är färre kvinnor än män som kan det. Fortfarande är det så att det är vanligare
att kvinnor är beroende av sin partner för försörjning, än vad det är bland män.
Tror det eller ej men det skiljer i snitt 4200 kr i månaden mellan kvinnors och
mäns lön.
Tror det eller ej men det skiljer i snitt 4200 kr i månaden mellan kvinnors och
mäns lön.
Vänsterpartiet vill därför:
Vänsterpartiet vill därför:
• Ha en ekonomi för alla, inte bara några få, där de som äger dyra villor,
ärver rikedomar och tjänar pengar på aktier ska bidra mer till vår gemensamma välfärd och till minskade klyftor.
• Stoppa vinstjakten i välfärden. Dina och mina skattepengar ska gå till en
vård och omsorg som både levererar vård efter behov och till löner som
går att leva på. Inte till vinster i privata fickor.
• Införa rätt till heltid
• Ta bort anställningsformen allmän visstid
• Ha en ekonomi för alla, inte bara några få, där de som äger dyra villor,
ärver rikedomar och tjänar pengar på aktier ska bidra mer till vår gemensamma välfärd och till minskade klyftor.
• Stoppa vinstjakten i välfärden. Dina och mina skattepengar ska gå till en
vård och omsorg som både levererar vård efter behov och till löner som
går att leva på. Inte till vinster i privata fickor.
• Införa rätt till heltid
• Ta bort anställningsformen allmän visstid
Vänsterpartiet
www.vansterpartiet.se
Vänsterpartiet
www.vansterpartiet.se