Ifyllningsanvisningar

Ifyllningsanvisningar
Meddelande
Du kan lämna in en separat tilläggsutredning om du tidigare har sänt ett meddelande eller en ansö-kan som
du vill komplettera eller som FPA har bett dig precisera.
Du kan lämna en separat tilläggsutredning endast om arbetstagaren har en anhängig ansökan som gäller
denna förmån, eller om han eller hon har fått ett beslut om denna förmån.
Kontaktinformation med tanke på eventuella tilläggsutredningar
Ange namnet på arbetsgivaren eller en annan aktör samt övrig kontaktinformation, så att FPA vid behov
kan begära ytterligare utredningar om något som gäller ansökan.
Uppgiftslämnare (ytterligare uppgifter)
Ange namnet på och kontaktinformationen för den person som vid behov kan ge FPA ytterligare uppgifter
om något som gäller detta ärende.
Avsändare
Avsändaren av uppgifterna visas i enlighet med uppgifterna i Katso-tjänsten.
Sammandrag
Du kan kontrollera de uppgifter som du gett och gå tillbaka och rätta uppgifterna genom att i menyn till
vänster välja den sida där det finns något som du vill ändra.
Ankomstbekräftelse och utskrift
Du får en bekräftelse på att ditt meddelande har inkommit till FPA.
Du kan skriva ut sammandraget, eller gå tillbaka till startsidan för att sända meddelanden eller an-sökningar
som gäller samma arbetstagare eller en annan arbetstagare. Om du har Katso-auktorisering av flera
arbetsgivare kan du också gå tillbaka till inloggningssidan genom att välja Ny arbetsgivare.