Smålands Ridsportförbund 2017, Valberedningens förslag Styrelsen

Smålands Ridsportförbund 2017, Valberedningens förslag
Styrelsen
Ordförande: Kerstin Hultquist, omval 1 år
Övriga ledamöter:
Johan Hjertberg, F-län, omval 2 år
Peter Ottosson, H-län, omval 2 år
Monica Edberg, G-län, omval 2 år
Stefan Fur, F-län, nyval 2 år
Valda över 2017:
Anna Sundblad, F-län
Birger Ramnebrink, H-län
Ylva Larsson, F-län
Sofia Axelsson, F-län
Föreningssektionen
Lars Englund, F-län, omval 2 år
Peter Ottosson, H-län, nyval 2 år
Birger Ramnebrink, H-län, fyllnadsval 1 år
Kerstin Hultquist, G-län, nyval 2 år
Per Gill, G-län, vald över 2017
Tävlingssektionen
Ann Rohdelind, H-län, omval 2 år
Bo Norell, F-län, omval 2 år
Linda Strand, H-län, Fyllnadsval 1 år
Emelie Sjöberg, G-län, nyval 2 år
Linda Jacobsson, F-län, nyval 2 år
Bertil Wilén, H-län, vald över 2017, sammankallande
Ann Hellström, F-län, vald över 2017
Torsten Spethz, F-län, vald över 2017
Utbildningssektionen
Ann Hellström, F-län, omval 2 år
Maria Stigsson, F-län, omval 2 år
Anne Eriksson, F-län, fyllnadsval 1 år
Jeanette Kindeland, H-län, vald över 2017, sammankallande
Annelie Fermskog, G-län, vald över 2017
Jill Brandt, G-län, vald över 2017
Revisorer
Jonas Almgren, Forserum
Britt Svensson, Jönköping
Revisorssuppleant
Hanna Johansson, Skillingaryd