8.395 kr

Vattenfelsbrytare
ESYSTOP FLOW
+
inkl 1 larmsändare
ESYSTOP FLOW
vattenfelsbrytare med
väggsändare och
larmsändare. För
avstängning av inkommande
vatten och vattensäkring av
hus. Vattenfelsbrytare för
enkel vattensäkring av ditt
hem. Stäng av inkommande
vatten med ett enkelt klick
när du går hemifrån,
alternativt stäng via
huslarmet. Denna modell har PRIS:
en flödesdetektor, vilket
innebär att vattnet även
stängs vid små läckage i
ARTIKELNUMMER:
systemet.
67083
Vattenfelsbrytare med
ENHET:
motorkulventil som stänger st.
vattnet via den trådlösa
väggsändaren. Denna
LAGERSTATUS:
modell har flödesdetektor, I lager
vilket innebär att vattnet
stängs automatiskt vid små TILLVERKARE:
Beulco
läckage i systemet.
Detektorn
känner av flöde ända ner till TILLVERKARE ART. NR.:
5216512
5 ml/minut. Enheten
kompletteras med en eller
flera fuktsändare.
En fuktsändare med
fuktsensor kan placeras t
ex i anslutning till
diskmaskin. Om vatten
skulle sippra ut från
diskmaskinen skickar
fuktsensorn en signal till
ventilen som snabbt stänger
av inkommande vatten.
Finns för nät­ eller
batteridrift.
Via larmsändaren kan
vattenfelsbrytaren kopplas
till huslarmet.
När larmet kopplas på så
stängs inkommande vatten.
8.395 kr
PRODUKTBLAD
MONTERINGSANVISNING
INSTALLATION OCH DRIFT