ROFA/RPFA - Fläkt Woods AB

ROFA/RPFA
q
ROFA
RPFA
3
1
2
4
ROFA
RO(P)FA
FWG_ATD_ROFA_RPFA Instructions and maintenance_200709_8336UN
∅d
H
RPFA
Ød
ØD
H
W, kg
100
99,3
250
233
2,3
125
124,3
350
268
3,8
160
159,3
450
313
5,9
200
199,3
550
363
8,6
250
249,3
625
463
11,1
315
314,3
625
608
13,2
∅D
Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.
8336 2007.09
Specifications are subject to alteration without notice.
© Copyright Fläkt Woods Group 2007. All rights reserved.
Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.
ROFA/RPFA
q
q
∅ D1
ØD1
q = k √∆pm
(l/s) (Pa)
0ØD1
q = 3.6k √∆pm
0ØD1
1-7ØD1
>7ØD1
100
6.7
7.0
6.3
125
10.6
11.7
10.7
160
17.6
20.0
18.5
200
26.9
31.6
29.2
250
44.8
50.5
46.7
315
75.0
80.0
80.0
1-7ØD1
>7ØD1
∆pm
(m3/h) (Pa)
1-7xØD1
1
2
3
4
ATTB-99-01-ccc
-ccc-
>7xØD1
ATTZ-99-02
(4x)
100
125
160
200
250
315
© Copyright Fläkt Woods Group 2007. All rights reserved.
8336 2007.09