Klinisk kemi patientnära ( 20 kB)

Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Region Skåne
Klinisk Kemi
Tjänster avseende patientnära analysinstrument
Blodgas - ABL800-serien
Basutbud
- Kvalitetssäkring, utbildning och grundläggande IT övervakning/support
Pris i kr
Årsavgift/
instrument
87 000
Tilläggstjänster
- Service och underhåll utfört av Labmedicin Skåne
- Service och underhåll utfört av Labmedicin Skåne, instrument med Kreatinin
- Logistik: beställningar, lagerhållning mm utfört av Labmedicin Skåne
- Logistik: enbart inventering och beställning
58 000
74 500
10 600
5 400
Blodgas - ABL90 kassettinstrument
Basutbud
- Kvalitetssäkring, utbildning och grundläggande IT övervakning/support
26 000
Utbildning av personal på avdelningar som saknar eget instrument
330 kr/person
Rättning patientnära blodgas
300 kr/tillfälle
CRP
Basutbud
- Kvalitetssäkring, utbildning och resultatuppföljning av Equalis extern kontroll
- som ovan för uppkopplat instrument via Aqure-IT system
Årsavgift
Glukos och/eller Hb
Basutbud
Kvalitetssäkring, utbildning och resultatuppföljning av Equalis extern kontroll
- Glukos/Hb-instrument; 1-10 instrument per enhet
- Glukos/Hb-instrument; >10 instrument per enhet
- Utskick av externt kontrollmaterial för ej Equalis-anslutna enheter, samt
sammanställning av resultat
Årsavgift
HbA1c
Basutbud
- Kvalitetssäkring, utbildning och resultatuppföljning av Equalis extern kontroll
- som ovan för uppkopplat instrument via Aqure-IT system
Årsavgift
Instrument för avläsning av urintestremsor
Basutbud
- Kvalitetssäkring, utbildning
- som ovan för uppkopplat instrument via Aqure-IT system
Årsavgift
Patientnära IT-system
Anslutning av PNA-instrument till Aqure PNA-IT. (Engångskostnad)
Ackreditering
Tilläggstjänster
Medackreditering av laboratorium på Hälsoenhet, startkostnad år 1
Medackreditering av laboratorium på Hälsoenhet, årlig avgift från år 2
2017 v1
Sida 1 av 1
2 475
2 785
2 475
2 785
775
2 475
2 785
2 475
2 785
2 300 kr/instrument
15 900 kr/lab
9 700 kr/lab