varvisning - Gunnar Nilsson Maskin AB

Välkomna till
Getinge lördagen den 11 mars 10-15 på
o
varvisning
Vi bjuder på grillade hamburgare från Mostorps Gård
RICHARD WESTERN
www.gunnarnilssonmaskin.se
GRÖNYTE
Åstorp 042-509 90
Eslöv 0413-57 44 00
Getinge 035-180 110
Lennart Sarlöv
Anders Wickström
Martin Thomasson
Johan Pålsson
Richard Nilsson
Mikael Sarlöv
Ravi Fältman
Fredrik Pettersson
Oskar Gustafson
Johnny Stjernquist
042-509 95
042-509 94
042-568 70
GRÖNYTE
0413-57 44
0413-57 44
042-568
0413-57 44
01
02
79
15
GRÖNYTE
035-180 113
035-180 114
035-180 126