Karta tävlingsområde

Teckenförklaring:
Detaljplaneområde,
Stadsplaneskiss
Tävlingsområde byggnad
Hus 19
Byggnader som rivs
Klock
areg
Hus 17
Byggnader som
kan tänkas bort
Fotbollsplan/Idrott
sv
äg
en
Hus 5
m
m
Hus 7
Ig
el
da
Hus 18
Hus 6
kv Krispeln 15
Garva
reliden
Hus 12
Gula villan
Falkhallen
Hus 1
Hus 8
Hus 2
Hus 3
rp
to
ta
n
ds
vi
Ar
er
lg
Ho
en
äg
sv
Privat bostadshus, verkstadsbyggnad samt
affärslokal.
kv Navet 1
sg
a
sk Murtanhuset
Folkets Hus och
Stadsteatern
Stortorget
kv Hjulet
atan