Kvarteret Kvadraten Situationsplan

KONTRAKTSHANDLING
Med reservation för att mindre avvikelser kan förekomma
BRF. Kvarteret Kvadraten
P
P
RT
PO R
CAR ATSE
L
12 P
P
9m2
P
06
7m
15m2
47m
07
27m2
01
11m2
61m2
16m2
2
02
30m2
11m2
11m2
13m2
08
09
34m2
2
10
34m2
03
5m2
48m2
04
60m2
34m2
RT
PO R
CAR ATSE
L
05 P
3m2
05
US
JÖH
MIL
60m2
P
P
11
15
61m2
52m2
P
18m2
12
18m2
50m2
16
61m2
13
59m2
14
ORT
CARP SER
T
A
L
P
06
20m2
17
61m2
57m2
52m2
21
52m2
22
13m2
14m2
9m2
18
89m2
58m2
10m2
23
10m2
11m2
19
43m2
89m2
20
24
16m2
92m2
SITUATIONSPLAN
1.500
0m
5m
10m
15m
20m
25m