Vi-skogens pantranking Uppsala s län 2016 2015

Vi-skogens pantranking
Uppsala s län
Kommun/Län
Summa
Uppsala
Östhammar
Heby
Enköping
Tierp
Sala
Älvkarleby
Uppsala
103 686
38 263
5 968
25 057
11 244
11 390
14 757
210 365
2016
Donations
procent
3,82%
3,05%
2,21%
1,83%
1,49%
1,40%
1,38%
2,31%
2015
Ranking
inom län
Ranking
Sverige
1
2
3
4
5
6
7
6
14
46
73
121
137
144
Antal träd
5184
1913
298
1252
562
569
737
10 515
Donationsprocent
Ranking
inom län
4,09%
2,22%
2,36%
2,22%
1,72%
1
4
2
3
5
1,50%
2,35%
6