Valberedningens Förslag

Valberedningens Förslag
Föreningen Stockholm Prides årsmöte 2017
Vänner,
Föreningen Stockholm Prides valberedning vill härmed meddela att vi enats i ett beslut om
förslag till ny styrelse. Förslaget innehåller både helt nya, men även för föreningen nygamla
personer. Valberedningen har i största möjliga mån verkat för att ta tillvara på alla aspekter av
den fantastiska mångfald som vårat comunity besitter. Valberedningens har i rekryteringen av
kandidaterna sett till faktorer som klass, kön, etnicitet, generation och funktion.
Valberedningen kommer även att finnas tillgänglig under årsmötet och samtalar gärna med
medlemmar och medlemsföreningar kring förslaget och det fortsatta arbetet.
Valberedningens förslag ser ut som följer:
Ordförande 1 år
Haydar Adelson (nyval)
Valberedning föreslår Haydar Adelson till ordförande för verksamhetsåret 2017 till 2018.
Under kommande år vill Haydar inte bara arbeta internt för att utveckla och förbättra
organisationen inför Europride 2018, utan även fördjupa föreningens antirasistiska arbete.
Haydar är psykolog och personalvetare och kommer med sina erfarenheter att kunna utmana de
fördomar som finns om etnicitet, religion och sexualitet – inom, såväl som utanför HBTQIAcomunityt.
Kassör 2 år
Victoria Herjeryd (omval)
Ledamöter (sittande, 1 år kvar)
Madeleine Blom
Britta Davidsohn
Zayera Khan
Ledamöter (omval och nyval)
Maria Cederholm (omval, fyllnadsval 1 år)
Johannes Andersson (nyval, 2 år)
Valberedningen föreslår Johannes Andersson till ledamot av Föreningen Stockholm Prides
styrelse.
Johannes är statsvetare och nationalekonom, och arbetar till vardags som politisk sekreterare
för Liberalerna i Upplands Väsby. Han har ett brinnande samhällsintresse och arbetade som
pressekreterare på Stockholm Pride sommaren 2016.
Maria Paulsson (nyval, 2 år)
Valberedningen föreslår Maria Paulsson till ledamot av Föreningen Stockholm Prides styrelse.
Maria är journalist och arbetar med kommunikation på olika sätt – bland annat som copywriter.
Hon kommer med sin breda kompetens inom PR och känsla för det skrivna ordet att kunna göra
Föreningen Stockholm Pride än mer relevant i samhällsdebatten året om.
Maria har även arbetat som presschef på Stockholm Pride.
Emilia Wikström Melin (nyval, 2 år)
Valberedningen föreslår Emilia Wikström Melin till ledamot av Föreningen Stockholm Prides
styrelse.
Emilia har lång och väl balanserad förenings- och organisationsvana – bland annat från SSU och
Unga Örnar, så väl som från partipolitiskt obundna föreningar så som Stockholms studentkår
och inte minst Maktsalongens mentorsprogram för unga kvinnor i det civila .
Emilia arbetar som politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Botkyrka kommun och ser
gärna att Stockholm Pride tar mer plats ute i kranskommunerna.
Suppleanter
Victor Harju (omval)
Revisorer
Förtroendevalda revisorer
Lars Vaste Andersson (omval)
Claes Becklin (omval)
Auktoriserad revisor
Stefan Gustafsson, Björkholms revisionsbyrå (omval)
Väl mött!
Föreningen Stockholm Prides valberedning
genom Robert Mellberg, valberedningens sammankallande