Resultat 2016 - Garageportexperten

Pressmeddelande den 28 februari 2017
Garageportexperten ökar sin marknadsandel
Sveriges största leverantör av garageportar gjorde under 2016 sitt näst bästa år
någonsin. Garageportexpertens marknadsandel ökade under året samtidigt som
branschen som helhet backade till följd av det sänkta rot-avdraget.
– Under omständigheterna var 2016 ett mycket bra år för Garageportexperten. Att vara så nära
fjolårets rekordresultat trots att rot-avdraget har försämrats är klart över förväntan, säger Mikael
Holmstrand, vd för Garageportexperten.
Sänkningen av rot-avdraget till maximalt 30 procent av arbetskostnaden i kombination med
skärpta bolånekrav ledde under 2016 till en minskad efterfrågan bland privatpersoner.
Resultatet blev att branschens försäljning minskade med 5 procent, att jämföra med en
minskning på knappt 3 procent för Garageportexperten.
Garageportexperten stod för mer än halva den rapporterade volymen bland medlemsföretagen i
branschorganisationen Portgruppen – marknadsandelen ökade till över 55 procent.
– Branschen ställdes inför flera svåra utmaningar under fjolåret. Genom fokus på kvalitet och
lokal närvaro lyckades vi möta den dämpade efterfrågan hos privatkunder med en stor
försäljningsökning till bostadsrättsföreningar, samfälligheter och kommunala bolag, säger Mikael
Holmstrand.
Statistiken omfattar endast takskjutportar eftersom det är den typ av port som majoriteten av
medlemmarna i branschföreningen Portgruppen säljer. Garageportexperten säljer också vippoch slagportar vilket innebär att företagets totala volym är större än den redovisade.
Garageportexperten öppnade nya butiker i Motala och Söderhamn under året, och i dag består
kedjan av 30 franchisetagare med 49 butiker över hela landet. Målet är att fortsätta öppna nya
butiker för att komma närmare kunderna och kunna ge bättre service. Sedan starten har kedjan
levererat och monterat över 210 000 garageportar.
Fakta nedan: Att tänka på vid byte av garageport
För mer information, kontakta gärna:
Mikael Holmstrand, vd Garageportexperten, 0706-92 51 30,
[email protected]
Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar med en omsättning på 300 Mkr. Det är
en rikstäckande franchisekedja som består av 30 franchisetagare och finns på över 40 orter, från Kiruna i
norr till Malmö i söder. Sedan starten 1995 har Garageportexperten levererat och monterat över 210 000
portar till villor, hyreshus och bostadsrättsföreningar. www.garageportexperten.se
Fakta:
Att tänka på vid byte av garageport
• En garageport ska leva i 25–30 år. Köp garageporten av en väletablerad leverantör så att du
har tillgång till reservdelar i framtiden och också har någon att kontakta för frågor, garanti och
service.
• Tänk över vilka krav du har när det gäller isolering och säkerhet.
• Om du väljer garageportöppnare ska den vara godkänd tillsammans med porten. Det finns
Europanormer för säkerhet som måste uppfyllas. Låt en montör montera porten så att det blir
säkert och bra gjort.
• Du kan få rot-avdrag för monteringen.
2