Sportlovslovsinformation.

Sportlovet på Fritidsklubben.
Klubben har öppet 10-17, lunch ca 11:45 öch mellanmal ca 14:45.
Detta händer i veckan:
Måndag: Vi pysslar.
Tisdag: Efter lunch gar vi till Törpskölan för att delta i pingisturnering.
Onsdag: Biljardturnering.
Torsdag: Femkamp efter lunch.
Fredag: Film öch pöpcörn.
Välkomna önskar vi personal.
Vid frånvaro, ring och meddela fritidsklubben.
Knappekulla fritidsklubb 186 77 info: www.kreativfritid.se
………..Klipp har………………………. lamna in senast 1/2…………………………klipp har…………….
Lämna in lovlappen till fritidsklubb senast 1 februari.
Barnets namn………………………………………………………………………klass……………………………….
Malsmans namn öch telefönnummer dagtid………….……………………………………………………....
Allergier/specialköst…………………………………………………………………………………………………….
Markera med L för lunch.
Man 13/2
Tis. 14/2
Ons 15/2
Törs 16/2
Fre. 17/2
Betalning av mat faktureras av skolan. Anmälan är bindande.