Vaktparad med musik mars

Uppdaterad2017-03-01
VAKTTURLISTA för Högvakten vid STOCKHOLMS- och DROTTNINGHOLMS slott
med reservation för ändringar, with reservation for changes
Mars 2017
Stockholms slott
Högvakt från
(Royal Guards
from)
Avmarschtid och plats
(leaving at, and from)
Högvaktsavlösning
(Changing of the
guards)
1209 Mynttorget
1215
Musik
(music)
Spel ur Arméns
musikkår
Drottningholms slott
Högvakt från
(Royal Guards from)
01
Ons
F 21
02
Tor
F 21
1215
LSS
03
Fre
F 21
1215
LSS
04
Lör
F 21
1209 Mynttorget
1215
05
Sön
F 21
1309 Mynttorget
1315
Mån
F 21
1215
LSS
07
Tis
F 21
1215
LSS
08
Ons
P7
09
Tor
P7
1215
P7
10
Fre
P7
1215
P7
11
Lör
P7
1209 Mynttorget
1215
12
Krpr namnsdag
Sön
P7
1309 Mynttorget
1315
13
Mån
P7
1215
P7
14
Tis
P7
1215
P7
15
Ons
P7
16
Tor
P7
1215
17
Fre
P7
1215
06
W 10
W 11
1209 Mynttorget
1209 Mynttorget
1215
1215
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur
Livgardets
dragonmusikkår
LSS
LSS
LSS
P7
P7
P7
P7
P7
P7
Spel ur
Livgardets
dragonmusikkår
Spel ur
Livgardets
dragonmusikkår
18
Lör
P7
1209 Mynttorget
1215
19
Sön
P7
1309 Mynttorget
1315
Mån
P7
1215
P7
21
Tis
P7
1215
P7
22
Ons
LG/Livkomp
23
Tor
LG/Livskv
1215
24
Fre
LG/Livskv
1215
20
W 12
1209 Mynttorget
1215
25
Lör
LG/Livkomp
1209 Mynttorget
1215
26
Sön
LG/Livkomp
1309 Mynttorget
1315
Mån
LG/Livkomp
1215
Tis
LG/Livkomp
1215
27
28
W 13
1209 Mynttorget
1215
Spel ur Arméns
musikkår
P7
P7
Amf 1
Amf 1
Amf 1
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Amf 1
Amf 1
Amf 1
Amf 1
Spel ur Arméns
musikkår
29
Ons
LG/Livskv
TrängR
30
Tor
LG/Livskv
1215
TrängR
31
Fre
LG/Livskv
1215
TrängR
Uppdaterad2017-03-01
VAKTTURLISTA för Högvakten vid STOCKHOLMS- och DROTTNINGHOLMS slott
med reservation för ändringar, with reservation for changes
April 2017
Stockholms slott
Högvakt från
(Royal Guards
from)
Avmarschtid och plats
(leaving at, and from)
Högvaktsavlösning
(Changing of the
guards)
Musik
(music)
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
Drottningholms slott
Högvakt från
(Royal Guards from)
01
Lör
LG/Livskv
1145 Armémuseum
1215
02
Sön
LG/13.Skv
1245 Armémuseum
1315
Mån
LG/13.Skv
1215
TrängR
04
Tis
LG/13.Skv
1215
TrängR
05
Ons
LG/Livkomp
Tor
LG/Livkomp
1215
Fre
LG/Livkomp
1215
03
W 14
06
07
1145 Armémuseum
1215
08
Lör
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
09
Sön
LG/Livkomp
1245 Armémuseum
1315
Mån
LG/Livkomp
1215
Tis
LG/Livkomp
1215
10
W 15
11
TrängR
TrängR
TrängR
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
TrängR
TrängR
TrängR
TrängR
Arméns
musikkår
Ons
LedR
13
Tor
LedR
Fre
LedR
1309 Mynttorget
1315
15
Lör
LedR
1145 Armémuseum
1215
16 Påskdagen
Sön
LedR
1245 Armémuseum
1315
17 Annandag
Påsk
Mån
LedR
1309 Mynttorget
1315
18
Tis
LedR
19
Ons
I 19
20
Tor
I 19
1215
I 19
Fre
I 19
1215
I 19
22
Lör
I 19
1145 Armémuseum
1215
HvMk Lund
I 19
23
Sön
I 19
1245 Armémuseum
1315
HvMk Lund
I 19
Mån
I 19
1215
I 19
25
Tis
I 19
1215
I 19
26
Ons
I 19
27
Tor
I 19
28
Fre
LG/Livskv
29
Lör
30
HMK födelsedag
Sön
Långfredagen
W 16
21
24
W 17
1215
TrängR
12
14
1145 Armémuseum
Arméns
musikkår
TrängR
1215
LedR
Spel ur Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
1215
1145 Armémuseum
1145 Armémuseum
1215
1215
LedR
LedR
LedR
LedR
LedR
LedR
Livgardets
dragonmusikkår
Marinens
Musikkår
I 19
I 19
1215
I 19
1135 Kavallerikasern
1215
I 19
LG/Livkomp
1245 Armémuseum
1215
LG/Livskv
1240 Kavallerikasern
1320 (SALUT 1300)
Arméns
musikkår
Livgardets
dragonmusikkår
I 19
I 19
Uppdaterad2017-03-01
VAKTTURLISTA för Högvakten vid STOCKHOLMS- och DROTTNINGHOLMS slott
med reservation för ändringar, with reservation for changes
Stockholms slott
Högvakt från
(Royal Guards
from)
Avmarschtid och plats
(leaving at, and from)
Högvaktsavlösning
(Changing of the
guards)
Mån
LG/10.Komp
1314 Obelisken
1315
02
Tis
LG/13.Skv
1135 Kavallerikasern
1215
03
Ons
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
04
Tor
LG/Livskv
1215
05
Fre
LG/Livskv
1215
Maj 2017
01
W 18
Musik
(music)
Spel ur
Arménsmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Drottningholms slott
Högvakt från
(Royal Guards from)
I 19
I 19
LG/Livkomp
LG/Livkomp
LG/Livkomp
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Arméns
musikkår
06
Lör
LG/13.Skv
1135 Kavallerikasern
1215
07
Sön
LG/Livskv
1235 Kavallerikasern
1315
Mån
LG/Livskv
1215
09
Tis
LG/Livskv
1215
10
Ons
K3
11
Tor
K3
1215
K3
12
Fre
K3
1215
K3
13
Lör
K3
1145 Armémuseum
1215
HvMk Kalmar
K3
14
Sön
K3
1245 Armémuseum
1315
HvMk Kalmar
K3
Mån
K3
1215
Tis
K3
1215
08
15
W 19
W 20
16
1145 Armémuseum
1135 Kavallerikasern
1215
1215
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/Livkomp
LG/Livkomp
K3
K3
K3
Livgardets
dragonmusikkår
LG/Livskv
17
Ons
LG/13.Skv
18
Tor
LG/13.Skv
1215
LG/Livskv
19
Fred
LG/13.Skv
1215
LG/Livskv
20
Lör
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
HvMk Skaraborg
LG/10.komp
21
Sön
LG/Livskv
1245 Armémuseum
1315
HvMk Skaraborg
LG/10.komp
Mån
LG/Livskv
1215
Tis
LG/Livskv
1215
22
W 21
23
24
Ons
LG/13.Skv
1135 Kavallerikasern
1215
25 Kr. him. färd.
Tor
LG/Livskv
1235 Kavallerikasern
1215
26
Fre
LG/13.Skv
1135 Kavallerikasern
1215
27
Lör
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
28
Sön
LG/Livkomp
1245 Armémuseum
1315
Mån
LG/Livkomp
30
Tis
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
31
Ons
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
29
W 22
LG/13.Skv
LG/Livskv
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
HvMk
Kristianstad
HvMk
Kristianstad
1215
A9
A9
A9
A9
A9
A9
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
A9
I 19
Uppdaterad2017-03-01
VAKTTURLISTA för Högvakten vid STOCKHOLMS- och DROTTNINGHOLMS slott
med reservation för ändringar, with reservation for changes
Juni 2017
Stockholms slott
Högvakt från
(Royal Guards
from)
Avmarschtid och plats
(leaving at, and from)
Högvaktsavlösning
(Changing of the
guards)
01
Tor
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
02
Fre
LG/13.Skv
1135 Kavallerikasern
1215
03
Lör
LG/Livkomp
1214 Obelisken
04
Sön
LG/Livkomp
1245 Armémuseum
1315
Mån
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
06 Nationaldagen
Tis
LG/13.Skv
1140 Kavallerikasern
1215 (SALUT 1200)
07
Ons
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
08
Tor
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
09
Fre
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
10
Lör
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
11
Sön
LG/Livskv
1235 Kavallerikasern
1315
Mån
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
05
12
W 23
W 24
Stockholm
maraton
1215
13
Tis
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
ÖK medaljutdelning
14
Ons
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
15
Tor
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
16
Fred
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
17
Lör
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
18
Sön
LG/Livkomp
1245 Armémuseum
1315
Mån
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
20
Tis
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
21
Ons
LedR
1145 Armémuseum
1215
22
Tors
LedR
1145 Armémuseum
1215
23 Midsommar afton
Fre
LedR
1145 Armémuseum
1215
Lör
LedR
1245 Armémuseum
1315
Sön
LedR
1245 Armémuseum
1315
Mån
LedR
1145 Armémuseum
1215
27
Tis
LedR
1145 Armémuseum
1215
28
Ons
LSS
1145 Armémuseum
1215
29
Tor
LSS
1145 Armémuseum
1215
30
Fre
LSS
1145 Armémuseum
1215
19
W 25
24 Midsommar
dagen
25
26
W 26
Musik
(music)
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Marinens
musikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Drottningholms slott
Högvakt från
(Royal Guards from)
I 19
I 19
I 19
I 19
I 19
I 19
I 19
I 19
I 19
I 19
I 19
I 19
I 19
Ing 2
Ing 2
Ing 2
Ing 2
Ing 2
Ing 2
Ing 2
LedR
LedR
LedR
LedR
LedR
LedR
LedR
LSS
LSS
LSS
Uppdaterad2017-03-01
VAKTTURLISTA för Högvakten vid STOCKHOLMS- och DROTTNINGHOLMS slott
med reservation för ändringar, with reservation for changes
Juli 2017
Stockholms slott
Högvakt från
(Royal Guards
from)
Avmarschtid och plats
(leaving at, and from)
Högvaktsavlösning
(Changing of the
guards)
Musik
(music)
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Drottningholms slott
Högvakt från
(Royal Guards from)
01
Lör
LSS
1145 Armémuseum
1215
02
Sön
LSS
1245 Armémuseum
1315
Mån
LSS
1145 Armémuseum
1215
04
Tis
LSS
1145 Armémuseum
1215
05
Ons
K3
1145 Armémuseum
1215
06
Tor
K3
1145 Armémuseum
1215
07
Fre
K3
1145 Armémuseum
1215
08
Lör
K3
1145 Armémuseum
1215
HvMk Halland
LG/13.Skv
09
Sön
K3
1245 Armémuseum
1315
HvMk Halland
LG/13.Skv
Mån
K3
1145 Armémuseum
1215
11
Tis
K3
1145 Armémuseum
1215
12
Ons
TrängR/K 3
1145 Armémuseum
1215
13
Tor
TrängR/K 3
1145 Armémuseum
1215
14 Krpr Victoria
födelsedag
Fred
TrängR/K 3
1145 Armémuseum
1215 (SALUT 1200)
15
Lör
TrängR/K 3
1145 Armémuseum
1215
HvMk Ystad
LG/10.Komp
16
Sön
TrängR/K 3
1245 Armémuseum
1315
HvMk Ystad
LG/10.Komp
Mån
TrängR/K 3
1145 Armémuseum
1215
18
Tis
TrängR/K 3
1145 Armémuseum
1215
19
Ons
TrängR/K 3
1145 Armémuseum
1215
20
Tors
TrängR/K 3
1145 Armémuseum
1215
21
Fre
TrängR/K 3
1145 Armémuseum
1215
22
Lör
TrängR/K 3
1145 Armémuseum
1215
23
Sön
TrängR/K 3
1245 Armémuseum
1315
Mån
TrängR/K 3
1145 Armémuseum
1215
25
Tis
TrängR/K 3
1145 Armémuseum
1215
26
Ons
LG/Livskv
1145 Armémuseum
1215
27
Tor
LG/Livskv
1145 Armémuseum
1215
28
Fre
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
29
Lör
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
HvMk Gävle
LG/10.Komp
30
Sön
LG/Livkomp
1245 Armémuseum
1315
HvMk Gävle
LG/10.Komp
Mån
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
Livgardets
dragonmusikkår
LG/13.Skv
03
10
17
24
31
W 27
W 28
W 29
W 30
W 31
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
HvMk
Östergötland
HvMk
Östergötland
HvMk
Östergötland
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
Arméns
musikkår
LSS
LSS
LSS
LSS
LG/13. Skv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
Uppdaterad2017-03-01
VAKTTURLISTA för Högvakten vid STOCKHOLMS- och DROTTNINGHOLMS slott
med reservation för ändringar, with reservation for changes
Augusti 2017
Stockholms slott
Högvakt från
(Royal Guards
from)
Avmarschtid och plats
(leaving at, and from)
Högvaktsavlösning
(Changing of the
guards)
01
Tis
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
02
Ons
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
03
Tor
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
04
Fre
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
05
Lör
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
06
Sön
LG/Livkomp
1245 Armémuseum
Mån
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
08
HMD namnsdag
Tis
LG/13.Skv
1135 Kavallerikasern
1215 (SALUT 1200)
09
Ons
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
10
Tor
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
11
Fre
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
12
Lör
LG/13.Skv
1135 Kavallerikasern
1215
13
Sön
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
Mån
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
15
Tis
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
16
Ons
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
17
Tor
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
18
Fre
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
19
Lör
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
20
Sön
LG/Livkomp
1245 Armémuseum
07
14
W 32
W 33
Musik
(music)
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Drottningholms slott
Högvakt från
(Royal Guards from)
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
HvMk Borlänge
LG/Livskv
HvMk Borlänge
LG/Livskv
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
Mån
LG/13.Skv
1135 Kavallerikasern
1215
22
Tis
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
23
Ons
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
24
Tor
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
25
Fre
LG/Livskv
Triathlon
INSTÄLLT
LG/Livkomp
26
Lör
LG/13.Skv
Triathlon
INSTÄLLT
LG/Livkomp
27
Sön
LG/Livskv
Triathlon
INSTÄLLT
LG/Livkomp
Mån
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
29
Tis
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
30
Ons
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
31
Tor
LG/13.Skv
1135 Kavallerikasern
1215
21
28
W 34
W 35
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
LG/Livkomp
LG/Livkomp
LG/Livskv
LG/Livskv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/Livkomp
LG/Livkomp
Uppdaterad2017-03-01
VAKTTURLISTA för Högvakten vid STOCKHOLMS- och DROTTNINGHOLMS slott
med reservation för ändringar, with reservation for changes
September 2017
Stockholms slott
Högvakt från
(Royal Guards
from)
Avmarschtid och plats
(leaving at, and from)
Högvaktsavlösning
(Changing of the
guards)
Musik
(music)
Livgardets
dragonmusikkår
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Livgardets
dragonmusikkår
Drottningholms slott
Högvakt från
(Royal Guards from)
01
Fre
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
02
Lör
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
03
Sön
LG/Livkomp
1245 Armémuseum
1315
Mån
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
05
Tis
LG/Livskv
1135 Kavallerikasern
1215
06
Ons
LG/Livbat ?
1145 Armémuseum
1215
07
Tor
LG/Livbat
?
1215
LG/Livkomp
08
Fred
LG/Livbat
?
1215
LG/Livkomp
09
Lör
LG/Livbat /K3??
1145 Armémuseum
1215
10
Sön
K3
1245 Armémuseum
1315
Mån
K3
1215
LG/Livskv
12
Tis
K3
Riksmötets
öppnande
LG/Livskv
13
Ons
LG/Livkomp
14
Tors
LG/Livkomp
1215
LG/Livskv
15
Fre
LG/Livkomp
1215
LG/Livskv
16
Lör
LG/13.Skv
1145 Armémuseum
1215
17
Sön
LG/Livkomp
1245 Armémuseum
1315
Mån
LG/Livkomp
1215
LG/13.Skv
19
Tis
LG/Livkomp
1215
LG/13.Skv
20
Ons
LG/Livskv
21
Tor
LG/Livskv
1215
LG/13.Skv
22
Fre
LG/Livskv
1215
LG/13.Skv
23
Lör
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
1215
24
Sön
LG/Livkomp
1245 Armémuseum
1315
Mån
LG/Livkomp
1215
LG/Livskv
26
Tis
LG/Livkomp
1215
LG/Livskv
27
Ons
LG/Livskv
28
Tor
LG/Livskv
1215
LG/Livkomp
29
Fre
LG/Livskv
1215
LG/Livkomp
30
Lör
LG/Livskv
04
11
18
25
W 36
W 37
W 38
W 39
1145 Armémuseum
1145 Armémuseum
1145 Armémuseum
1145 Armémuseum
1215
1215
1215
1215
Halvmaran
LG/Livkomp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
HvMk Jämtland
LG/Livkomp
HvMk Jämtland
LG/Livskv
Livgardets
dragonmusikkår
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
Arméns
musikkår
Marinens
musikkår
Marinens
musikkår
Arméns
musikkår
HvMk Uppsala
LG/Livskv
LG/Livskv
LG/Livskv
LG/13.Skv
LG/13.Skv
LG/Livskv
LG/Livkomp
LG/Livkomp
Uppdaterad2017-03-01
VAKTTURLISTA för Högvakten vid STOCKHOLMS- och DROTTNINGHOLMS slott
med reservation för ändringar, with reservation for changes
Stockholms slott
Högvakt från
(Royal Guards
from)
Avmarschtid och plats
(leaving at, and from)
Högvaktsavlösning
(Changing of the
guards)
Musik
(music)
Drottningholms slott
Högvakt från
(Royal Guards from)
Sön
LG/13.Skv
1245 Armémuseum
1315
HvMk Uppsala
LG/Livkomp
Mån
LG/13.Skv
Oktober 2017
01
02
W 40
03
Tis
1215
LG/13.Skv
04
Ons
LG/Livkomp
05
Tor
LG/Livkomp
06
Fre
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
LG/Livkomp
1145 Armémuseum
08
Sön
LG/Livskv
1245 Armémuseum
Mån
LG/Livskv
10
Tis
LG/Livskv
11
Ons
P4
12
Tors
P4
13
Fre
P4
1145 Armémuseum
15
Sön
P4
1245 Armémuseum
Mån
P4
P4
18
Ons
P4
19
Tor
P4
20
Fre
1145 Armémuseum
1145 Armémuseum
22
Sön
P4
1245 Armémuseum
Mån
P4
P4
25
Ons
Lv 6
26
Tor
Lv 6
27
Fre
Lv 6
1145 Armémuseum
29
Sön
Lv 6
1245 Armémuseum
Mån
Lv 6
Lv 6
HvMk Borås
P4
HvMk Borås
P4
P4
1215
P4
Arméns
musikkår
1215
1315
1215
1215
1315
1215
1215
P4
P4
P4
HvMk Jönköping
P4
±Huskvarna
HvMk Jönköping
P4
±Huskvarna
P4
P4
Arméns
musikkår
Lv 6
Lv 6
1215
1145 Armémuseum
Tis
1315
P4
1215
Lv 6
31
1215
P4
P4
1215
Lör
W 44
Marinens
musikkår
1215
28
30
1215
LG/13.Skv
1215
P4
Tis
LG/13.Skv
1215
P4
24
LG/13.Skv
1215
Lör
W 43
HvMk Södertörn
1215
21
23
LG/10.Komp
1215
1145 Armémuseum
Tis
HvMk Södertörn
1215
P4
17
1315
LG/10.Komp
1215
Lör
W 42
1215
LG/10.Komp
LG/10.Komp
1215
14
16
LG/Livkomp
Arméns
musikkår
1215
Lör
W 41
1215
1215
07
09
LG/Livkomp
1215
Lv 6
HvMk Umeå
Lv 6
HvMk Umeå
Lv 6
Lv 6
Lv 6
Uppdaterad2017-03-01
VAKTTURLISTA för Högvakten vid STOCKHOLMS- och DROTTNINGHOLMS slott
med reservation för ändringar, with reservation for changes
November 2017
Stockholms slott
Högvakt från
(Royal Guards
from)
Avmarschtid och plats
(leaving at, and from)
Högvaktsavlösning
(Changing of the
guards)
1209 Mynttorget
1215
01
Ons
LedR
02
Tor
LedR
1215
03
Fred
LedR
1215
Musik
(music)
Spel ur
Livgardets
dragonmusikkår
Drottningholms slott
Högvakt från
(Royal Guards from)
LedR
LedR
LedR
Spel ur
Livgardets
dragonmusikkår
Spel ur
Livgardets
dragonmusikkår
04
Lör
LedR
1309 Mynttorget
1315
05
Sön
LedR
1309 Mynttorget
1315
Mån
LedR
1215
LedR
07
Tis
LedR
1215
LedR
08
Ons
LG
09
Tors
LG
1215
10
Fre
LG
1215
06
W 45
1209 Mynttorget
1215
Spel ur
Livgardets
dragonmusikkår
LedR
LedR
LG
LG
LG
Spel ur
Livgardets
dragonmusikkår
Spel ur
Livgardets
dragonmusikkår
11
Lör
LG
1209 Mynttorget
1215
12
Sön
LG
1309 Mynttorget
1315
Mån
LG
1215
LG
14
Tis
LG
1215
LG
15
Ons
LG
16
Tor
LG
1215
LG
17
Fre
LG
1215
LG
18
Lör
LG
1209 Mynttorget
1215
19
Sön
LG
1309 Mynttorget
1315
Mån
LG
1215
LG
21
Tis
LG
1215
LG
22
Ons
F 17
23
Tor
F 17
1215
F 21
24
Fre
F 17
1215
F 21
25
Lör
F 17
1209 Mynttorget
1215
26
Sön
F 17
1309 Mynttorget
1315
Mån
F 17
1215
F 21
28
Tis
F 17
1215
F 21
29
Ons
Ing 2
30
Tor
Ing 2
13
20
27
W 46
W 47
W 48
1209 Mynttorget
1209 Mynttorget
1209 Mynttorget
1215
1215
1215
1215
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
LG
LG
LG
LG
LG
F 21
F 21
F 21
Ing 2
Ing 2
Uppdaterad2017-03-01
VAKTTURLISTA för Högvakten vid STOCKHOLMS- och DROTTNINGHOLMS slott
med reservation för ändringar, with reservation for changes
Stockholms slott
Högvakt från
(Royal Guards
from)
December 2017
Avmarschtid och plats
(leaving at, and from)
Högvaktsavlösning
(Changing of the
guards)
Musik
(music)
01
Fred
Ing 2
02
Lör
Ing 2
1209 Mynttorget
1215
03
Sön
Ing 2
1309 Mynttorget
1315
Mån
Ing 2
1215
Ing 2
05
Tis
Ing 2
1215
Ing 2
06
Ons
K3
07
Tors
K3
1215
K3
08
Fre
K3
1215
K3
09
Lör
K3
1209 Mynttorget
1215
10 Nobeldagen
Sön
K3
1309 Mynttorget
1315
11
Mån
K3
1215
K3
12
Tis
K3
1215
K3
13
Ons
LG/Livkomp
14
Tor
LG/Livkomp
1215
LG/Livskv
15
Fre
LG/Livkomp
1215
LG/Livskv
16
Lör
LG/Livkomp
1209 Mynttorget
1215
17
Sön
LG/Livkomp
1309 Mynttorget
1315
Mån
LG/Livkomp
1215
LG/10.Komp
19
Tis
LG/Livkomp
1215
LG/10.Komp
20
Ons
LG/Livskv
21
Tor
LG/Livskv
1215
LG/13.Skv
22
Fre
LG/Livskv
1215
LG/13.Skv
23 HMD födelsedag
Lör
LG/Livkomp
1209 Mynttorget
1215
24 Julafton
Sön
LG/Livkomp
1245 Armémuseum
1315
Mån
LG/Livkomp
1245 Armémuseum
1315
26 Annandagen
Tis
LG/Livkomp
1245 Armémuseum
1315
27
Ons
LG/Livskv
1209 Mynttorget
1215
28
Tor
LG/Livskv
1215
29
Fre
LG/Livskv
1215
04
18
W 49
W 50
W 51
25 Juldagen
W 52
30
Lör
LG/Livskv
31
Sön
LG/Livskv
1215
Drottningholms slott
Högvakt från
(Royal Guards from)
1209 Mynttorget
1209 Mynttorget
1209 Mynttorget
1215
1215
1215
1215
1245 Armémuseum
1315
Ing 2
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Arméns
musikkår
Spel ur Livgardets
dragonmusikkår
Spel ur Livgardets
dragonmusikkår
Spel ur Livgardets
dragonmusikkår
Spel ur Livgardets
dragonmusikkår
Troppning ur
Arméns musikkår
Troppning ur
Arméns musikkår
Troppning ur
Arméns musikkår
Spel ur Livgardets
dragonmusikkår
Ing 2
Ing 2
K3
K3
K3
LG/Livskv
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/13.Skv
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/10.Komp
LG/13.Skv
LG/13.Skv
Spel ur Arméns
musikkår
Troppning ur
Arméns musikkår
LG/13.Skv
LG/13.Skv