Information om utbetalning av förskolepeng kvartal 2 2017

Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och
styrning
Information om utbetalning av förskolepeng kvartal 2 2017
Nu finns ett aktuellt underlag för utbetalning av förskolepeng för kvartal 2 2017 att
kontrollera och godkänna.
Godkänna underlag
Underlaget ska vara korrekt och godkänt den 15 mars 2017 för utbetalning den 3 april
2017.
Underlaget ska vara korrekt och godkänt den 4 april 2017 för utbetalning den 14 april 2017.
För er som väljer att godkänna senare kommer ersättningen att betalas ut i juli i samband
med utbetalning av ersättning för kvartal 3 2017.
Neka underlag
I de fall januari, februari eller mars' underlag är felaktiga ska ni neka underlaget.
Ange alltid i meddelanderutan;
- vad som inte stämmer
- barnets/barnens fullständiga personnummer
- era kontaktuppgifter; telefonnummer och e-postadress
När ni nekat underlaget kommer vi att rätta det och höra av oss till er via e-post när
underlaget är omräknat, därför måste ni ange era kontaktuppgifter.
OBS! Skicka inga personliga mail till oss, utan använd endast meddelandefunktionen i
anordnarwebben.
Ersättning för barn som börjar i april, maj eller juni som inte finns med på detta underlag,
betalas ut kvartal 3 2017.
Förskolor/pedagogisk omsorg som är med i stadens gemensamma kö ska kontakta
respektive stadsdel ifall det saknas barn eller om de inte är avslutade korrekt.
Preliminär placering
Se till att inga barn ligger preliminärt placerade på anordnarwebben vid barnets
inskolningsdatum. Se information angående hur ni erbjuder plats via anordnarwebben på
vår hemsida;
www.stockholm.se/ef
Vänligen
Ida Söderberg
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning
Hantverkargatan 2F
stockholm.se