Förhandlingar den 6

Datum
må
må
må
må
må
må
må
må
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
on
to
to
2017-03-06
2017-03-06
2017-03-06
2017-03-06
2017-03-06
2017-03-06
2017-03-06
2017-03-06
2017-03-07
2017-03-07
2017-03-07
2017-03-07
2017-03-07
2017-03-07
2017-03-07
2017-03-07
2017-03-07
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-08
2017-03-09
2017-03-09
Tid
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
09:00 - 16:30
09:00 - 16:30
10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
13:00 - 16:30
14:00 - 15:30
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 16:30
13:00 - 15:00
13:00 - 16:30
09:00 - 10:00
09:00 - 10:30
09:00 - 16:30
09:30 - 09:35
09:30 - 09:35
10:00 - 11:00
10:30 - 10:40
10:30 - 11:30
10:40 - 10:50
10:50 - 11:00
11:00 - 11:10
11:00 - 11:30
13:00 - 13:45
13:00 - 15:00
13:00 - 16:30
13:45 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 16:27
09:00 - 11:00
09:00 - 16:30
Mötestyp
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse och ev hf
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse och ev hf
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Fortsatt muntlig förb
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Konkursförhandling
Konkursförhandling
Huvudförhandling
Edgångssmtr
Huvudförhandling
Edgångssmtr
Edgångssmtr
Edgångssmtr
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Fortsatt muntlig förb
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Huvudförhandling
Målnummer
B 4447-16
FT 7311-16
T 3549-15
B 626-17
B 5040-16
FT 116-17
B 667-16
B 7355-16
T 2447-16
T 6032-16
T 6033-16
T 6978-16
T 3549-15
T 5767-16
B 5428-16
T 4707-16
T 6412-16
B 1231-16
B 3033-16
T 5685-15
K 70-17
K 552-17
B 3474-16
K 6066-16
B 3331-16
K 7296-16
K 217-17
K 7105-16
B 7313-16
B 5761-16
T 1133-16
B 5428-16
B 7307-16
B 6537-16
B 333-17
B 495-17
T 144-17
B 1402-15
Saken
övergrepp i rättsak
fordran
vårdnad m.m.
olaga hot
misshandel
fordran
misshandel m.m.
olovlig körning, vårdlöshet i trafik m.m
fordran
fastställelsetalan
fastställelsetalan
fordran
vårdnad m.m.
vårdnad m.m.
grov fridskränkning
fordran
fordran
narkotikabrott
narkotikabrott
fordran
konkurs
konkurs
brott mot vapenlagen, rattfylleri, narkotikabrott (ringa brott) m.m
konkurs - förvaltare: Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB
stöld m.m
konkurs - förvaltare: Christensson & Roth Advokater AB
konkurs - förvaltare: Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB
konkurs - förvaltare: WE Advokater AB
stöld
grovt rattfylleri
vårdnad, boende, umgänge
grov fridskränkning
stöld
grovt rattfylleri
skadegörelse
narkotikabrott (ringa brott)
vårdnad
grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt barnpornografibrott m.m.
Lokal
Sal 3 A
Sal 5
Sal 7
Sal 1
Sal 6
Sal 5
Sal 6
Sal 3 A
Sal 8
Sal 5
Sal 5
Sal 3
Sal 7
Sal 4
Sal 2
Sal 5
Sal 3
Sal 2
Sal 6
Sal 1
Sal 3
Sal 3
Sal 2
Sal 3
Sal 6
Sal 3
Sal 3
Sal 3
Sal 2
Sal 6
Sal 5
Sal 2
Sal 6
Sal 6
Sal 6
Sal 6
Sal 8
Sal 3 A
to
to
to
fr
fr
fr
fr
fr
fr
2017-03-09
2017-03-09
2017-03-09
2017-03-10
2017-03-10
2017-03-10
2017-03-10
2017-03-10
2017-03-10
09:00 - 16:30
10:30 - 11:00
13:00 - 13:45
09:00 - 16:30
09:00 - 16:30
09:00 - 16:30
09:00 - 16:30
10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Huvudförhandling
Muntlig förberedelse
Fortsatt muntlig förb
T 5685-15
B 624-17
B 7147-16
T 487-15
B 1402-15
T 5685-15
T 2349-16
T 6255-16
T 5438-16
fordran
stöld
stöld
fordran
grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt barnpornografibrott m.m.
fordran
umgänge med barn
fordran
vårdnad
Sal 2
Sal 6
Sal 6
Sal 6
Sal 3 A
Sal 2
Sal 7
Sal 8
Sal 8