Liggande layout - Ludvika kommun

GATA
Lokaltrafik
PARK
Anlagd park
LUDVIKA
9
vall 00
planbeskrivningen
plank 00
planbeskrivningen
GATA
Huvudmannaskap
PARK
PAR
v
K
a
l
l
0
0
p
l
a
n
k
0
0
helhet
GATA
P
A
R
K
v
a
ll 00
plank 00
GATA
Planbeskrivning
plank 0
0
Granskningshandling
del av Ludvika 6:1 med flera
"Genomfart: Valhallarakan"
30
40
50
SBN
Antagande
Laga kraft
Joel Lidholm
20
Instans
KF
PLANKARTA
Skala
0
10
Beslutsdatum
100 m
planeringschef