Släppmingel för Tidskriften STAD! - Movium

Släppmingel för
Tidskriften STAD!
Nummer 16 | 2017 har temat Bortom storstaden
– dags att riva murarna mellan stad och land.
Vi bjuder på samtal om aktuella ämnen med
intressanta personer. Kom och mingla och få
tidskrift, popcorn och läsk!
Täta perspektiv på stad och land
Ett samtal om urbanisering med Matthew Pryor, landskaps­
arkitekt, Associate Professor, University of Hong Kong.
Ett samarrangemang med FUSE Talks, SLU.
Samtalet hålls på engelska.
14 mars 2017 kl 17-19
Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö
Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp
trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stads­
utveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.
Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.
TIDSKRIFTEN
Illustration: Anna Olsson
Varmt välkommen!
Titti Olsson, chefredaktör för STAD