Program Medtech4Healths Vinterturné 2 mars 2017

Program Medtech4Healths Vinterturné 2 mars 2017
10:00-10:10 Henrik Mindedal berättar om MedTech Wests verksamhet
10:10-10:30 Programansvarig Reidar Gårdebäck presenterar Medtech4Healths första år och
berättar vad som kommer att hända under 2017
10:30-10:50 Information om Medtech4Health-utlysningen Innovatörer i vård och omsorg
•
Henrik Mindedal, MedTech West, och Erik Mårtensson Djäken från
Innovationsplattformen, VGR, berättar om utlysningen
5 minuters paus
10:55-11:30 Chalmers, Signaler och System- två forskare presenterar sina projekt
•
•
Forskarassistent Max Jair Ortiz Catalan från Chalmers: Neuromotus: En innovativ
neuroplastisk behandling av fantomsmärtor
Professor Bo Håkansson från Chalmers: Ny teknik för diagnos vid yrselsymtom
11:30-12:15 LUNCH
12:15-12:30 Grafen
•
•
Johan Ek Weiss från SIO Grafen presenterar grafen
Martin Lovmar från Wellspect: Antibakteriellt grafen för medicintekniska tillämpningar
12:30-13:30 Sex Göteborgsbaserade företag ger en kort presentation av sin verksamhet och
de projekt som Medtech4Health stöttade under 2016:
•
•
•
•
•
•
Jesper Hassel från Mevia: Hur kan en innovativ produktlösning börja användas i vården i
VGR?
Mattias Münnich från Promomic: Nanoteknik förbättrar fixering av höftledsfrakturer
Fredrik Gellerstedt från Ten Medical Design: Utvärdering av nytt strålskydd
Daniel Malm från Predicare: Utveckling av demonstrator för digitalt interaktivt beslutsstöd i
akutvårdskedjan
Andreas Nilsson från PRESSCISE: Klinisk verifiering av Lunda TEX Systemkompressionsprodukt för behandling av venösa bensår
Wilhelm Paulander från 1928DIAGNOSTICS: Implementering av kvalitetsledningssystem för
CE/FDA
5 minuters paus
13:35-13:45 Henrik Mindedal, MedTech West, berättar om Medtech4Healths öppna utlysning
Kompetensförstärkning för Små och Medelstora företag
13:45-14:00 Avslut av dagen av Henrik Mindedal, MedTech West, och Reidar Gårdebäck,
Medtech4Health