Klinisk patologi

Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Riks
Klinisk patologi
Kod
Benämning
Pris i kr
Cytologi
401
Ascites
402
Blåssköljvätska
403
Borstprov 1 - 10 glas
404
Borstprov 11 - 20 glas
405
Borstprov 21 - 30 glas
406
Borstprov 31 - 100 glas
407
Bronksköljvätska
408
Buksköljvätska
409
Ebus
410
Finnålsaspirat på Punktionsmottagningen 1 ställe
411
Finnålsaspirat på Punktionsmottagningen 2 ställen
412
Finnålsaspirat på Punktionsmottagningen 3 eller fler ställen
413
Finnålsaspirat, insänt
414
Finnålsaspirat, insänt 2 ställen
415
Finnålsaspirat, insänt 3 eller flera ställen
416
Finnålsaspirat, utryckning/assistans 1 ställe
417
Finnålsaspirat, utryckning/assistans 2 ställen
418
Finnålsaspirat, utryckning/assistans 3 eller flera ställen
429
FNA - inget glas
419
Konsultglas cytologi
421
Likvor
422
Pleuravätska
423
Sputum
424
Urin, kastad
425
Urin, tappad
426
Vulva
420
VS Konventionell teknik
427
VS Vätskebaserad
428
Övrig cytologi
430
Hpv Cervix
2 094
838
1 674
2 512
2 931
3 351
1 256
1 256
5 281
1 693
2 094
2 512
1 268
1 674
2 094
3 335
3 706
3 970
1 693
1 674
838
2 862
1 256
838
838
420
252
236
1 674
236
Patologi
602
Benmärg, biopsi, snittpreparat UNS
603
Benmärg, utstryksglas, koagel UNS
604
Biopsi medicinsk njure, transpl.UNS
605
Cellblock UNS
606
Cervixkon, kniv
607
Cervixkon, LEEP
608
Eftergr LabMedicins egna prep på begäran UNS
609
Ektomi binjure
610
Ektomi bröst
611
Ektomi bröstvårta
612
Ektomi cekum
613
Ektomi cervix
614
Ektomi cervix / portio
615
Ektomi colon
616
Ektomi colon asc
617
Ektomi colon desc
618
Ektomi colon flex hep
619
Ektomi colon flex lien
4 065
3 579
5 503
1 422
2 843
2 843
1 898
6 637
3 031
2 843
7 582
3 869
3 869
8 782
8 782
8 782
8 782
8 782
2017 v1
Sida 1 av 7
Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Riks
Klinisk patologi
Kod
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
2017 v1
Benämning
Ektomi colon transv
Ektomi duodenum
Ektomi endometrium
Ektomi esofagus
Ektomi hjärta
Ektomi jejunum/ileum
Ektomi larynx
Ektomi lever
Ektomi lunga
Ektomi magsäck
Ektomi mandibel
Ektomi maxillarsinus
Ektomi mediastinum
Ektomi myometrium
Ektomi njurbäcken
Ektomi njure
Ektomi ovarium
Ektomi pancr endokr
Ektomi pancreas caput
Ektomi pancreas cauda
Ektomi pancreas corpus
Ektomi pancreas exokrin
Ektomi parathyr
Ektomi penis
Ektomi placenta
Ektomi pleura
Ektomi prostata
Ektomi rectum
Ektomi sigmoid col
Ektomi testis
Ektomi thymus
Ektomi thyreoidea
Ektomi transplanterad lunga
Ektomi tuba
Ektomi UNS
Ektomi urinblåsa
Ektomi uterus
Ektomi vulva
Excision art temporalis
Excision artär huvud
Excision basala ganglier
Excision hjärna
Excision hjärna, ryggmärg
Excision hjärnhinnor
Excision kran nerv
Excision larynx
Excision lgl
Excision lgl abdomen
Excision lgl hals
Excision lgl huvud
Excision lgl ned ext
Excision lgl para-aortalt
Pris i kr
8 782
2 911
3 869
5 822
1 898
2 911
5 450
2 342
3 243
6 103
3 270
3 270
5 688
3 869
6 086
6 086
4 054
6 637
7 362
7 362
7 362
7 362
1 659
3 549
2 843
5 944
8 112
9 877
8 782
3 887
5 688
4 424
2 843
3 869
2 843
9 129
3 869
3 869
475
475
1 901
1 901
1 901
1 901
1 901
1 091
1 422
1 571
1 634
1 634
1 422
1 571
Sida 2 av 7
Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Riks
Klinisk patologi
Kod
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
687
688
689
690
691
692
693
695
696
697
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
2017 v1
Benämning
Excision lgl pelvis
Excision lgl thorax
Excision lillhjärna
Excision lunga
Excision lymfkörtel i axill
Excision mediastinum
Excision pons, cerebellum
Excision ryggmärg
Excision spin nerv
Excision subarachnoidal rummet
Excision thymus
Excision UNS
Excision ventrikelsystem
Foster < v12 UNS
Fryssnitt sentinel node UNS
Fryssnitt UNS
Färsk axillutrymning, ex. vid bröstcancer UNS
Färsk muskelbiopsi UNS
Färsk nervbiopsi UNS
Färskt lungpreparat UNS
Inskickad obduktionshjärna
Inskickad obduktionshjärna medel
Inskickad obduktionshjärna stor
Konsult, 1 - 5 glas, extern begäran UNS
Konsult, 6 - 10 glas, extern begäran
Konsult, 11 - 15 glas, extern begäran
Konsult, 16 - 20 glas, extern begäran
Konsult, Mer än 20 glas, extern begäran
Konsult, klots, Extern begäran UNS
Lymfom, lymfkörtel eller annan vävnad, inkl MNB UNS
Mamma ektomi, mastektomi: Färskt bröst UNS
Mamma sektorresektion: Färsk bröstsektor UNS
Mellannålsbiopsi bröst
Mellannålsbiopsi lever
Mellannålsbiopsi prostata
Mellannålsbiopsi på Punktionsmottagningen UNS
Mellannålsbiopsi UNS
Pediatrisk patologi: Barntumör UNS
Provexcision/biopsi art temporalis
Provexcision/biopsi artär huvud
Provexcision/biopsi basala ganglier
Provexcision/biopsi cekum
Provexcision/biopsi colon
Provexcision/biopsi colon asc
Provexcision/biopsi colon desc
Provexcision/biopsi colon flex hep
Provexcision/biopsi colon flex lien
Provexcision/biopsi colon transv
Provexcision/biopsi duodenum
Provexcision/biopsi esofagus
Provexcision/biopsi hjärna
Provexcision/biopsi hjärna, ryggmärg
Sida 3 av 7
Pris i kr
1 521
1 620
1 901
1 422
1 422
1 422
1 901
1 901
1 901
1 901
1 422
658
1 901
3 539
3 582
3 362
4 039
2 265
2 369
6 456
7 090
14 178
21 269
1 817
2 031
2 246
2 460
2 671
3 790
7 368
11 064
11 064
4 544
4 682
4 264
6 721
3 790
12 692
658
658
1 901
1 488
1 488
1 488
1 488
1 488
1 488
1 488
1 457
1 651
1 901
1 901
Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Riks
Klinisk patologi
Kod
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
2017 v1
Benämning
Provexcision/biopsi hjärnhinnor
Provexcision/biopsi jejunum/ileum
Provexcision/biopsi kran nerv
Provexcision/biopsi lillhjärna
Provexcision/biopsi magsäck
Provexcision/biopsi pons, cerebellum
Provexcision/biopsi rectum
Provexcision/biopsi ryggmärg
Provexcision/biopsi sigmoid col
Provexcision/biopsi spin nerv
Provexcision/biopsi subarachnoidal rummet
Provexcision/biopsi UNS
Provexcision/biopsi ventrikelsystem
Resektion art temporalis
Resektion artär huvud
Resektion bröst
Resektion bröstvårta
Resektion cekum
Resektion cervix
Resektion colon
Resektion colon asc
Resektion colon desc
Resektion colon flex hep
Resektion colon flex lien
Resektion colon transv
Resektion duodenum
Resektion esofagus
Resektion hjärna
Resektion jejunum/ileum
Resektion lever
Resektion lunga
Resektion magsäck
Resektion mandibel
Resektion maxillarsinus
Resektion mediastinum
Resektion njure
Resektion ovarium
Resektion pancr endokr
Resektion pancreas caput
Resektion pancreas cauda
Resektion pancreas corpus
Resektion pancreas exokrin
Resektion penis
Resektion pleura
Resektion rectum
Resektion sigmoid col
Resektion thymus
Resektion thyreoidea
Resektion tuba
Resektion UNS
Resektion vulva
Sarkom: Färsk mjukdelstumör eller bentumör UNS
Sida 4 av 7
Pris i kr
1 901
1 457
1 901
1 901
1 457
1 901
1 422
1 901
1 422
1 901
1 901
478
1 901
475
475
3 535
1 898
8 379
1 936
8 782
7 948
7 948
7 948
7 948
7 948
1 457
5 822
1 677
1 457
947
3 782
5 822
3 815
3 815
1 422
2 031
966
2 214
7 362
7 362
7 362
7 362
2 031
2 163
9 877
8 379
5 688
4 976
966
1 137
2 902
11 759
Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Riks
Klinisk patologi
Kod
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
794
795
798
Benämning
Sentinel node UNS
Sentinel node bröst paraffin
Sentinel node melanom paraffin
Skrap cervix
Skrap endometrium
Skrap, inkl hud UNS
Stansbiopsi hud UNS
Suturmärkt excision, resektionsrand.
Transpl-biopsier transplanterad lever
Transpl-biopsier transplanterad lunga
Transpl-biopsier transplanterat hjärta
TUR, transuretral resektion blåsa
TUR, transuretral resektion prostata
Transpl-biopsier UNS
N200+CK SN Bröst
Benmärg, utstryk, UNS
Pris i kr
1 898
2 022
1 985
1 137
1 137
475
857
1 778
4 264
4 633
4 264
2 031
1 521
3 988
3 034
945
Obduktion
301
Obduktion
302
Obduktion, administration
303
Obduktion, barn
304
Obduktion, neuropatologisk
305
Obduktion, prionsjukdom
306
Obduktion, senare foster
307
Obduktion, smitta
308
Obduktion, tidigt foster
11 715
2 647
16 464
32 012
54 879
21 037
41 158
21 037
Tjänster
504
EM immob cilie-syndr
505
EM ljusmikroskopi
506
EM mikroskopi
507
EM preparering
508
Ganglie serie 1
509
Ganglie serie 2
510
Immunfluorescens Hud
511
In situ Lymfom
512
In situ Urin
513
In situ Lung (FISHALK)
514
In situ Ewing (FISHE)
515
In situ Lung
516
In situ Synovial (FISHS)
517
In situ hybridisering
518
ISB1
519
ISB2
520
ISV1
521
ISEGFR
522
KIPO - insänd biopsi
523
KIPO - insänd kloss
526
Neuropat LAB-insats
527
Prov till DNA-mätn
528
Prov utanför ord tid
529
Snabbsvar cytologi
12 468
1 193
8 752
775
1 970
3 925
807
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
1 133
4 766
9 370
4 766
9 586
7 974
7 100
4 291
87
5 121
832
2017 v1
Sida 5 av 7
Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Riks
Klinisk patologi
Kod
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
552
553
554
555
556
557
558
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
904
905
906
907
908
909
910
911
912
Benämning
Sänt till bakt/virolog
Sänt till genetiken
Sänt till ICH för fenotypning
Tumörkarta
Klonalt B och T celler
Klonalt IgKA
Klonalt IgKB
Klonalt IgH-DJ
Klonalt TCRB-VJ
Klonalt TCRB-DJ
Klonalt TCRD
M. tuberculosis
HPV virus
HHV8, ORF26
Toxoplasma
JAK2V617F mutation
STR Shorttandem repeatsekv.
Kvalitetskontroll av paraffinmaterial
Lepra
Snabbsvar patologi
Lues
Icke Tuberkulösa myk
Borrelia
CISH lymfom IgH/CMYC
CISH lymfom IgH/CCND
CISH lymfom IgH/BCL2
In situ FOXO
Urovision urin (FISHU)
Urovision galla (FISHG)
Rhabdomyosarkom (FISHFOX)
Fibromyoxid sarkom FUS (FISHFUS)
Burkitt lymfom (FISHLMYC)
Mantellcellslymfom (FISHLCCND1)
Follikulärt lymfom (FISHLBCL2)
Liposarkom (FISHMDM2)
Myxoid liposarkom (FISHML)
QPCR för mutationanalys (QPCRMU)
ROS1
Alkre_Optxt
NGS C/L Kolorektalcancer
NGS CH GIST
NGS CH Malignt melanom
NGS C/L Lungcancer
MGMT
IDH1_2
1p19q
Pris i kr
133
142
133
1 407
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
518
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
3 482
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
2 028
9 635
8 017
2 060
9 631
10 030
10 800
10 800
5 900
4 098
3 656
Cytometri
1220 MRD markörscreen
1221 MRD kvantifiering
1222 Monoklonalitetsbestämning
1223 CE-analys
2017 v1
7 943
3 746
5 357
2 560
Sida 6 av 7
Medicinsk service
Labmedicin
Pris 2017 - Riks
Klinisk patologi
Kod
1224
1225
2017 v1
Benämning
Mindre fenotypning
Fullständig fenotypning
Pris i kr
3 968
6 984
Sida 7 av 7