Barn och fritid, YV

Barn och fritid
Yrkesvux
1250 POÄNG
50 VECKOR
START maj 2017
LANDSKRONA
Barn– och fritidsutbildning
Är du stresstålig, ansvarsfull, flexibel och har ett pedagogiskt intresse? Då kanske denna utbildning är något
för dig som kan tänka dig att arbeta inom förskola, skola
och fritidsverksamhet. Utbildningen ger dig en bred grund
med möjligheter att arbeta som barnskötare eller elevassistent. Du får lära dig olika pedagogiska teorier och om
hur du möter, assisterar och pedagogiskt leder barn i
deras lärande och utveckling. Det är viktigt att ha goda
kunskaper i matematik, i det svenska språket och kunna
Kurser
poäng
HALHAL0Hälsopedagogik...................... 100
PEDKOU0Kommunikation....................... 100
PEDLÄR0 Lärande och utveckling........... 100
PEDMÄI0 Människors miljöer.................. 100
PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap............ 100
PEDBAS0 Barns lärande och växande..... 100
PEGPEA0 Pedagogiskt arbete................. 200
NAGNAT01 Naturguidning 1...................... 100
PEGSKP0 Skapande verksamhet............. 100
SPCSPE01 Specialpedagogik 1................ 100
KGYORI11Orienteringskurs........................ 50
Gymnasiearbete...................... 100
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Totalt ............................................................ 1 250 p
Start
Start:
Längd: Sista ansökan:
Utbildningsort
Landskrona
2 maj 2017
50 veckor
31 mars 2017
formulera sig. Det förekommer mycket dokumentation
så grundläggande datorkunskaper är nödvändiga. Du
får en bra grund inför högre utbildning som tex förskollärare med de nödvändiga förkunskaper som krävs för
utbildningen.
För att kunna få en praktikplats måste du lämna ett utdrag
ur belastningsregistret, ”Skola, förskola eller barnomsorg”,
med din ansökan i oöppnat kuvert.
Arbetsplatsförlagd tid
Minst 8 veckors praktik ingår i utbildningen. Bra
om du har egen kontakt i branschen.
Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i det svenska språket
– grundskola eller motsvarande - därför blir det ett
obligatoriskt språktest måndagen den 10 april
på Emaljgatan 11, 3 våning, sal B 312.
Informationsmöte
Det kommer att hållas ett informationsmöte om
utbildningen torsdagen den 16 mars kl 14.00 på
Emaljgatan 11, 3 våning i sal B 312, Landskrona.
Ansökan
Till ansökan lämnas utdrag ur belastningsregister ”Skola, förskola eller barnomsorg” i oöppnat
kuvert, personbevis, betyg, och personligt brev
där mål och syfte framgår. Blankett finns på www.
polisen.se .
Du ansöker tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. I Landskrona görs
ansökan på Vuxenvägledningen, Emaljgatan 11.
Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.
Vill du veta mer? Kontakta:
Studie- och yrkesvägledare Annica Egvärn
Telefon: 0418-47 33 48
Webbsida: www.landskrona.se/komvux/yrkesvux-och-vuxlarling/
E-mail: [email protected]