Program - Växa Sverige

Kretsråden bjuder in till
2 x Medlemsträff
Tema Avel och
Torsdag den 2 mars, välj vilket ställe och tid som passar Dig bäst
Olsbo gård, Sala. Start med kaffe kl. 10.00–10-30 (lunch ca 12.15, avslut ca 14.30)
Stavby församlingshem, Alunda. Start med kvällsmat kl. 18.00–18.45
Program

Strategi, utblick i världen, inköp av tjurar, tillgång till
doser mm Per-Johan Svensson styrelseledamot i Växa Sverige och
Vikinggenetics.
 Avelsstrategi på gården-avel med hondjuren i fokus mm, Avelrådgivare
Thure Bjerketorp/Olsbo gård och Karolin Bäckman/Stavby
församlingshem.
På Olsbo gård avslutas träffen med ladugårdsvisning
Anmälan: senast tisdag 28 feb, För dagträffen på Olsbo gård: Tomas Aldén 070-680 81 93, Åsa
Berglund 070-221 55 89 eller Henrik Sommar 070-699 81 37. För kvällsträffen i Stavby
Församlingshem Margareta Olsson 070-373 35 74, Anette Gustawsson 070-237 10 45 eller Mats
Jansson 070-639 15 79
Växa Sverige bjuder på fika och lunch
Välkomna!
önskar kretsråden gm Tomas Aldén och Henrik Sommar kretsordförande.