Doktorand i kliniska vetenskaper, inriktning grismedicin, söks till SLU

Institutionen för kliniska vetenskaper
Doktorand
i kliniska vetenskaper, inriktning grismedicin
Doktorand i forskningsutbildningsämnet Veterinärmedicinsk Vetenskap, i projektet
Streptococcus suis –an emergent zoonotic infection with serious impact on pig and public
health. Heltid, vid Institutionen för Kliniska vetenskaper, Sektionen för Grismedicin.
Kontakt Magdalena Jacobson 018 -67 14 75, 070-344 95 94; [email protected]
Ansökan senast den 31 mars 2017.
Fullständig annons finns på http://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/