Inbjudan - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

”HAR VI RÅD
ATT BYGGA
NÅGOT ANNAT
ÄN VÄRLDENS
BÄSTA HUS?
SEMINARIUM
-DIN GUIDE TILL
NÄRA-NOLLENERGIBYGGANDE
ETT KOSTNADSFRITT SEMINARIUM FÖR
DIG SOM ARBETAR INOM KOMMUNALT
BOLAG OCH FÖRVALTNINGAR SAMT
POLITIKER INOM SAMHÄLLSBYGGNAD
I EU:s direktiv EPBD står det att år 2019 skall alla nya offentliga
byggnader vara nära-nollenergibyggnader och år 2021 skall
samtliga nya hus vara nära-nollenergibyggnader. Nivåerna för
energihushållning kommer att skärpas i Boverkets Byggregler,
BBR, vilket påverkar både nybyggnation och renovering.
För att uppnå detta måste beställaren ställa krav på hållbara
lösningar. Via bygglovsprocessen kan kommunen påverka att
fler hållbara hus uppförs. Vi ger dig underlag för styrning och
beslut.
Du och dina kollegor spelar just nu en mycket viktig roll för
framtidens byggande. Dina beslut är viktiga för att klara de nya
kraven. När du gått vår guide till Nära-nollenergibyggande
kommer ni att kunna driva utvecklingen mot en hållbar framtid!
Vi har lång erfarenhet av utbildningar och projekt inom lågenergiområdet. Nu erbjuder vi på Passivhuscentrum Västra
Götaland tillsammans med RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut) er ökad kunskap och förståelse för hur de
nya kraven påverkar kommande byggprojekt.
Brogården Alingsås är ett lyckat exempel på renovering
av miljonprogramsområde.
Foto: Alingsåshem
De flesta svenska kommuner står idag inför stora
utmaningar vad gäller renovering av miljonprogrammet och nybyggnation av bostäder.
400.000 lägenheter byggda på 1960- och 70-talen
är idag i stort renoveringsbehov, dvs. står inför genomgripande upprustning och renovering. Om de
nationella energi- och miljömålen ska kunna nås
gäller det att utnyttja tillfället att genomföra rejäla
energisparåtgärder vid ombyggnationerna.
I annat fall passerar ytterligare 40 år till nästa tillfälle. Nya energieffektiva bostäder måste även byggas i takt med den ökande befolkningsmängden.
PUNKTER UR PROGRAMMET
Energieffektiva byggnader
– vad menas med det?
Hej!
Förändrade lagkrav (BBR, NNE, BEN)
– hur påverkar det kommunen?
Ekonomi i hållbart byggande
– hur skapar vi lönsamhet och kostnadseffektivitet?
Vi hör gärna av oss och berättar mer om innehållet.
Skicka ett mail till: [email protected]
BOKA NU!
BORÅS
8 mars
till:
Anmäl dig ntrum.se
e
c
s
u
h
iv
[email protected]
Har du frågor är du
välkommen att kontakta
mig via mail eller telefon.
Eva Pedersen
Utbildningsstrateg på
Passivhuscentrum Västra Götaland
Du når mig lättast på:
[email protected]
0734-15 50 94