Svbn, söker klasslärare, timlärare, skolgångsbiträde

VÖRÅ
KOMMUN
VÖYRIN
KUNTA
Vi söker till Vörå kommun,
-
Klasslärare med föreståndaruppgifter tillsvidare fr.o.m. 1.8.2017
Rejpelt skola, heltid
Maxmo kyrkoby skola, heltid
Utbildningsledarskap ses som en merit. Föreståndare väljs för fyra år i gången. För att
synkronisera tidsperioden med övriga skolor väljs föreståndare för tiden 1.8.2017 - 31.7.2019
TIMLÄRARE i huvudsyssla tillsvidare fr.o.m. 1.8.2017 för klassundervisning
-
Särkimo skola (5h/v) + Karvsor skola (15h/v)= 20h/v
Särkimo (23h/v)
Kimo (23h/v)
Centrumskolan (24h/v)
Koskeby (24h/v)
TIMLÄRARE i huvudsyssla tillsvidare för specialundervisning, grundläggande undervisning
(22h/v) med placering i Centrumskolan i Oravais läsåret 2017-2018
-
TIMLÄRARVIKARIAT i huvudsyssla för klassundervisning
Kimo skola 18h/vecka under tiden 1.8-31.12.2017 med ev. förlängning.
Prövotid 2 månader.
Särkimo skola 23h/vecka under tiden 1.8-8.12.2017 med ev. förlängning.
Prövotid 2 månader
KLASSLÄRARE TIDSBESTÄMD
-Rejpelt skola (23h/v) för tiden 1.8.2017-31.7.2018.
SKOLGÅNGSBITRÄDE
-Rejpelt skola 24h/vecka under tiden 14.8.2017-2.6.2018 för skolornas arbetsdagar.
SKOLGÅNGSBITRÄDE fr.o.m. 14.8.2017 tillsvidare, två stycken till Koskeby skola 21h/vecka
och 25h/vecka.
Betygskopior som bekräftar behörighet skall bifogas.
Förfrågningar kan göras till bildningschef Helena Emaus, tel.nr. 06-382 1600. Kanslitid 09.0016.00.
Vi önskar elektroniska ansökningar via kuntarekry.fi. Ansökan skall vara hos oss senast den
16.3.2017 kl. 12.00.
www.vora.fi
VÖRÅ
KOMMUN
VÖYRIN
KUNTA
Anställningarna är i Vörå kommun och placeringarna kan ändra inom bildningsväsende från
ett läsår till ett annat.
Behörighetsvillkor för lärartjänster:
enligt förordning 14.12.1998/986. Före tillträde bör straffregisterutdrag och läkarintyg
uppvisas. Lön enligt UKTA. Prövotid sex månader.
Behörighetsvillkor för skolgångsbiträden:
Skolgångsbiträdesutbildning eller motsvarande. Före tillträde bör straffregisterutdrag och
läkarintyg uppvisas. Prövotiden för skolgångsbiträden är 4 månader. Lön enligt AKTA.
www.vora.fi