Gapwaves Pressrelease 2017-03-02

Pressmeddelande från Gapwaves AB (publ)
Gapwaves medverkar på Aktiedagen i Stockholm och Analysguiden intervjuar
Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist
Måndagen den 6 mars medverkar Gapwaves på Aktiedagen i Stockholm. Beräknad tid för presentation av
Gapwaves är kl. 11.45. Eventet arrangeras av Aktiespararnas Event och syftar till att skapa en mötesplats
mellan investerare och börsbolag. Hela programmet sänds live och ondemand på aktiespararna.se.
För mer information om Aktiedagens program:
http://www.aktiespararna.se/aktiedagen_stockholm
Lars-Inge Sjöqvist intervjuades av Analysguiden den 28 februari i samband med att Gapwaves publicerat sin
bokslutskommuniké för perioden 2016-05-01 – 2016-12-31.
I samband med att Gapwaves publicerade bokslutskommuniké för perioden 2016-05-01 – 2016-12-31
intervjuades Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist av Analysguiden. Intervjun finns tillgänglig på Analysguidens och
Gapwaves hemsida.
Analysguiden drivs av Aktiespararnas tidning Aktiespararen. Webbplatsens huvudsakliga mål är att ge
heltäckande information för investeringsbeslut i aktier.
Länk till intervjun av Analysguiden:
http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/IT/Gapwaves/Intervjuer/2017/Intervju-med-Lars-IngeSjoqvist-vd-for-Gapwaves/
Göteborg den 2 mars 2017
För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta VD Lars-Inge Sjöqvist.
Lars-Inge Sjöqvist
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: [email protected]
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017 kl. 08:30 CET.
Om Gapwaves AB
Gapwaves AB är sprunget ur forskning på Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011 för att
kommersialisera innovationer för effektiv trådlös kommunikation. I och med den exponentiellt ökande
användningen av bild och video i våra mobila enheter uppkommer också ett ökande behov av högpresterande
trådlösa system. Till dessa system utvecklar Gapwaves AB vågledar- och antennprodukter baserade på den
patenterade GAP-vågledarteknologin. Bolagets marknader är bland annat radiolänkar inom telekom, bilradar,
avlyssningssystem och rymdobservatorier.
Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission
som Certified Adviser.