Ramschema etologi och djurskydd - kandidatprogram - SLU

Etologi och djurskydd - kandidatprogram
Höst 2015
Period 1
A
31/8 - 29/9
År 1
B
30/9 - 30/10
BI1242 Evolutionsbiologi och ekologi
15 hp
BI1227 Etologi och antrozoologi 7,5 hp
År 2
År 3
BI1092 Djurskydd och författningskunskap
7,5 hp
BI1115 Djurmiljö 15 hp
Vår 2016
A
31/10 - 2/12
Period 2
B
3/12 - 17/1
BI1241 Etologi, djurvälfärd och djuretik
15 hp
BI1201 Praktisk
försöksdesign och
databearbetning i
biologi 7,5 hp
BI1231 Genetik och
avelsarbete 7,5 hp
A
18/1 - 17/2
Period 3
B
18/2 - 21/3
BI0947 Djurs systematik, form och
funktion 12 hp
A
22/3 - 28/4
BI1224 Biokemi, mikrobiologi och
parasitologi 13 hp
BI1239 Djurhållning, djurhälsa och smittskydd 12,5 hp
BI1223 Djurs fysiologi och funktion 7,5 hp
Valbar kurs (se nedan)
Valbar kurs (se nedan)
BI1109 Djurskydd, -välfärd och -etik 2
15 hp
BI1204 Djurskydd - kontroll och bedömning
15 hp
BI1226 Etologi 2, 15 hp
BI1216 Bevarandebiologi 15 hp
BI1215 Antrozoologi 15 hp
Period 4
B
29/4 - 5/6
BI1113
Djurhållning
5 hp
BI1229 Djurens utfodring
10 hp
EX0520 Självständigt arbete i biologi 15 hp
Sommar 2016
6/6 - 28/8
LB0050 Praktik lantbrukets husdjur 1
7,5 hp
FÖRKLARING:
Blåmarkerade kurser
är valbara
Grönmarkerade
kurser innehåller
praktik