Olas städ och alltjänst AB

Uppdaterad: 2017-02
Hemvård
Olas städ
Skövde kommun erbjuder
valfrihet inom hemvården
Skövde kommun ger dig som har rätt till hemvård
möjlighet att välja utförare. Syftet är att öka valfrihet, delaktighet och inflytande för dig som har
hemvård, hemtjänst och/eller hemsjukvård.
Presentation av Olas städ och allservice
Vår service grundar sig på personligt engagemang, social
omtanke, kvalité i arbetet och pålitlighet i alla lägen.
Olas städ och allservice har några få anställda vilket borgar
för kontinuitet. Jag som äger det är undersköterska och
har jobbat inom omsorg och vård i mer än 20 år. Mest inom
hemtjänst.
Tjänster
•
Alla serviceinsatser
Tilläggstjänster
Vi kan till exempel stor- och flyttstäda, putsa fönster, sköta
trädgård, klippa gräs och skotta snö.
Geografiskt verksamhetsområde
•
Hela Skövde kommun
Kontaktinformation
Skövde kommun:
Biståndsenheten nås
via Skövde kommuns
kontaktcenter,
tel 0500-49 80 00.
Kontaktinformation
Olas städ och
allservice:
Rådmansgatan 24
541 45 SKÖVDE
www.olasstad.com
Kundansvarig:
Ola Löfnertz
070-443 90 20
[email protected]