VIP-möte Förklaring till vissa ord i texten

Kallelsen skickad 2017-02-28
VIP-möte
Plats: Uffe (föreningslokalen)
Tid: Lördag 2017-03-18, kl 13:00
Deltagare: VIP, Super-VIP, styrelsen samt medlemmar som önskar bli VIP.
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mötet öppnas av ordförande
Val av sekreterare
Fastställande av dagordning
Brandsäkerhet
Bokning och regler
Önskemål och aktiviteter
Övriga frågor
Mötet avslutas av ordförande
Efter mötet finns möjlighet att få en rundtur i lokalen för de som ännu inte har genomfört det
momentet i sin VIP-ansökan. Ni kan också passa på att skriva ut ansökningar att få med hem till era
föräldrar.
Välkomna!
Förklaring till vissa ord i texten
Ordförande håller ordning på mötet och ser till så att alla får prata och att de som pratar håller sig till
ämnet. För att få ett effektivt möte är det viktigt att vi försöker att vänta på vår tur och att inte prata
om annat än det som berör mötet.
Sekreteraren skriver minnesanteckningar från mötet där det står kort vad vi pratade om och vad VIPmötet har för åsikter de vill skicka vidare till styrelsen.
Fastställande av dagordning är en punkt där mötet har möjlighet att påverka innehållet i mötet.
Passa på att lägga till frågor under punkten ”Övriga frågor” som ni vill diskutera.
1