Framtidens Omsorg

Andersberg, Bomhus, Brynäs, Centrum, Stigslund, Strömsbro/Hille,
Sätra, Söder
026-200 71 20, 076-306 21 26
Mathias Peterson, 073-518 57 71
2014
34
Framtidens Omsorg Sverige AB
Trädgårdsvägen 17 B
[email protected]
818 30 Valbo
Nej
www.framtidensomsorg.se
Framtidens Omsorg är ett omsorgsföretag som vill arbeta nära dig och som kan
erbjuda den service och omtanke som bara ett litet företag kan. Vi ställer höga
krav på oss själva och på vår personal för att ge dig den omsorg du är värd.
Våra medarbetare är utbildade inom demensområdet samt psykisk ohälsa.
Vi har personal som talar finska, bosniska, albanska, serbokratiska, kurmanji,
sorani och arabiska. Alla våra medarbetare har genomgått Framtidens Omsorgs
bemötandeutbildning som syftar till att ge våra kunder en bra och trygg
omsorg.
Vår personal består av sjuksköterska, beteendevetare, äldrepedagog,
undersköterskor och vårdbiträden. Vi har en särskild arbetsgrupp som är
utbildad inom städ och livsmedel. I företaget finns också kostombud för äldre.
Vår personal är utbildad inom demensområdet.
Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i ditt biståndsbeslut utan som du
själv kan välja att köpa och betala extra för. Vi erbjuder tilläggstjänster i form
av hemstäd, flyttstäd, fönsterputs, tvätt och strykning samt trädgårdstjänster.
Inga
Vi jobbar för att i möjligaste mån begränsa antalet personer som ska hjälpa dig
så att du kan känna dig trygg i att veta vilka som kommer hem till dig. All vår
personal har id-bricka och du som kund får en pärm där all viktig information
finns.
För oss är respekt och ett gott bemötande viktigt. Vår personal får kontinuerlig
utbildning i bemötande för att säkerställa att du som kund alltid möts med
vänlighet, ödmjukhet och lyhördhet av alla våra medarbetare.
Vi är flexibla för dina önskemål och arbetar för att tillgodose dessa. Du får en
kontaktperson som tillsammans med dig skriver ned en genomförandeplan
som beskriver hur du vill ha din hjälp. Du som kund kan alltid vända dig till
vår personal, samordnare och chefer angående din hemtjänst.
Du når oss mellan 07-22 på telefon 026-200 71 20 eller 076-306 21 26.
Under kontorstid, 08-16, når du även verksamhetschef Mathias Peterson,
073-518 57 71 eller verksamhetsansvarig Ulrika Brodin på 073-518 57 72.
Vill du uppmärksamma oss på något som du är missnöjd med eller tycker vi
kan bli bättre på så är vi tacksamma för detta, det är en viktig information för
oss i vårt förbättringsarbete. Du kan framföra dina synpunkter och klagomål
genom att ringa till oss, prata direkt med personalen eller fylla i blanketten
som finns i din kundpärm.
Omvårdnad Gävle, www.gavle.se
Senast uppdaterad 2017-02-28