i kanten av tunaparken ungdomslägenheter

NYA RUM
FÖR ALLA
SOFIEBERG, TUNA
UNGDOMSLÄGENHETER
I KANTEN AV TUNAPARKEN
53
LKF HYRESLÄGENHETER
LÄGE
WARHOLMS VÄG
BOSTADSTYP
UNGDOMSLÄGENHETER
BYGGSTART
SOMMAREN 2016
INFLYTTNING
SOMMAREN 2018
På en sydvästvänd tomt alldeles intill Tunaparken, med närhet till LTH,
Ekonomicentrum och Ideon, bygger vi 53 ungdomslägenheter i hus på
5 våningar. Lägenheterna varierar i storlek från 1 till 4 rum och kök. Alla
lägenheter utom 1 rum och kök har balkong. Lägenheterna hyrs ut till
sökande som fyllt 18 men inte 26 år.
OMRÅDET OCH HUSEN
ADRESSER
LÄGENHETSFÖRDELNING
Warholms väg 2A-H
Lägenhet
AntalStorlek
1 rum och kök
1 rum och kök
2 rum och kök
2 rum och kök
3 rum och kök
3 rum och kök
3 rum och kök
4 rum och kök
8
7
15
4
11
4
3
1
HUSTYP OCH ANTAL VÅNINGAR
Kvarteret består av två hus. Huset som vetter mot
Warholms väg har 5 våningar. På plan 2-5 finns 53
ungdomslägenheter. På våning 1 ligger en förskola
med fem avdelningar.
Huset som vetter mot Tunavägen har 6 våningar.
På våning 1 ligger reception, tvättstugor och cykelparkering för Lunds universitet. På våning 2–6 finns
75 studentlägenheter som blockuthyrs till Lunds
universitet.
ARKITEKT
I gestaltningsskede: FOJAB Arkitekter
I detaljprojekteringsskede: NP arkitekter
34 m2
37 m2
42 m2
54 m2
62 m2
64 m2
67 m2
81 m2
Totalt 53 lägenheter
ENTRÉER OCH TRAPPHUS
Entrédörren har dörrautomatik. Hiss finns. Vid
entrén finns ett postrum med postboxar. Tidningshållare finns vid respektive lägenhetsdörr.
PARKERING
TOTALENTREPRENÖR
Wästbygg AB
Parkeringsplatser finns att hyra i den östra delen av
Dag Hammarskjölds väg.
FÖRRÅD
Till varje lägenhet hör ett källarförråd.
LÄGENHETERNA
ENERGI OCH MILJÖ
BALKONG/UTEPLATS
UPPVÄRMNING, EL OCH VENTILATION
Alla lägenheter utom ettorna har balkong. På
våning 2 finns en gemensam takterrass för varje
trapphus.
Husen är lågenergihus, vilket innebär att de är
byggda med höga krav på täthet. Ventilationen
sker med ett mekaniskt till- och frånluftsystem med
värmeåtervinning.
KÖK
Husen värms upp med fjärrvärme, som är fossilbränslefri till 98 procent. Lägenheterna värms upp
med vätskeanslutna radiatorer.
Köksinredning med inklädnad upp till tak. Rostfri
diskbänk med diskho. Bänkskiva i laminat med
rundad framkant. Kakel ovan bänkskiva och diskbänk. Elspis med glashäll. Diskmaskin finns i 3 och 4
rok. Möjlighet till tillval av diskmaskin finns i övriga
lägenheter. 3 och 4 rok har kylskåp och frys. 1 och 2
rok har kyl/frysskåp.
WC/DUSCH/TVÄTT
Granitkeramik på golv och ljust kakel på väggarna.
Tvättställ och badrumsskåp med spegel och belysning. Golvmonterad toalett. Duschplats med draperistång. Möjlighet till tillval av badkar finns i
3 och 4 rok.
Möjlighet till tillval av tvättpelare med tvättmaskin
och torktumlare finns i 3 rok och 4 rok. Möjlighet
till tillval av kombimaskin (tvättmaskin med torkfunktion) finns i 1 rok och 2 rok. Gemensam tvättstuga per trapphus finns på vån 2.
YTSKIKT
Innerväggar hall, kök, vardagsrum och sovrum:
Målade. Innertak: Målade. Golv hall: Klinker
Golv övrigt: Ekparkett
ENTRÉDÖRRAR
Tamburdörr i inbrottsklass RC 1 med nyckeltub.
FÖRVARING
Garderober och linneskåp.
RUMSHÖJD
Ca 2,50 m.
TV, INTERNET OCH TELEFONI
Lägenheterna är anslutna till två medianät, ett
öppet bredbandsnät samt Com Hems kabelTV-nät.
I båda medianäten går det att beställa bredband,
digital-TV och telefoni.
I varje lägenhet finns en mediacentral, där de
inkommande uttagen sitter. TV-uttag finns i sovrum
och vardagsrum. Datauttag finns i i samtliga rum.
VATTEN
Varmvattenförbrukningen mäts och debiteras
separat för respektive lägenhet.
BYGGNADSMATERIAL
I byggprocessen ställer vi miljökrav enligt Sunda
Hus inom följande områden: Färger och lacker, lim,
träskyddsmedel, avjämningsmassor och fogmassor.
KÄLLSORTERING
Diskbänksskåpet i lägenheterna är förberett för
källsortering i ett antal fraktioner. I bottenvåningen
finns en gemensam källsortering.
NORRA
LKF
KOBJERSVÅNGEN
n
re vä ge
S ånga
Ole Röm ers
väg
at
e llga tan
vä ge n
ä s ta
re vä
en
Lineroväg
jofs
k sk
D ra
Saturn
vä g
en
a
Syd
öst
r
ge n
gns v
ä
Da
lby
väg
en
n
La
vä g
en
16
ge
rfyr
n
ta
ga
t L ar
s vä
E22
P rä
s ta
gs
äge
en
sten
sv
väg
Kalk
au
si
n
RÅBYHOLMS
FÖRETAGSOMRÅDE
mla
Po
W illi
G ullre
torp
s vä g
en
N ils
Me
ll
NILSTORP
ing
a
vä
Ga
nd
gille
v
n
v äge
n
nR
GASTELYCKANS
FÖRETAGSOMRÅDE
n
s-
ägen
n
usgata
n
21
e
äg
ng
vå
an
gatan
av
a nn
rdm
No
n
ge
V ik
tanje
en
vä g
vä g
vä g
T orna
Siriusgatan
S kol m
ne
a rin
Sa
a V allgat an
Ö st r
Vegagatan
er gs
STAMPELYCKAN
Lär
e pp ndby
s vä
v
ge ä ge
n
Sö
ge n
lve
ga
ta
VIPELYCKAN
ullb
ar G
Hjal m
Trafikplat
Gastelyckan
yv
Ma lm
övä ge
MÅRTENS FÄLAD
Fäl ads
väg en
åb
g
HOSPITALSGÅRDEN
Ö str a
R
ägen
enav
nvä
sgången
S a nk
Re gnbåg
S olvägen
v äg
en
g
vä
gs
in
us
Ra
Ängg
Ka s
Ru be
S unna nväg
vä gen
S ödra V ä gen
ra v
St att
Ö st a
KLOSTERGÅRDEN
B runns ga ta n
n
ega ta
Revingegatan
MARGRETEDALS
FÖRETAGSOMRÅDE
J är n åk
s
aE
dr
Sö
Kulturmejerie t
an vä g
gs
Linné gatan
K astan j
en
ad
n
pla
n
ge
vä
GALJEVÅNGEN
n
ge
vä
Dalb
yv ä g
en
Arkivgatan
S to
ra S
an
öde
rg
ata
n
eg
at
Färs & Frost a
Sparbank Arena
N o rd
ån
g
an
n
ge
Stadsparken
l jev
vä gen
Sv
vä
ng
n
ge
Ri
lvä
Högevalls badet
vå
M
s
an
m
Skolrådsvä g
Ga
R åby
ke
LKF
ter
Ös
s gr
å ls
n
Ped
Ka
RÅDMANSVÅNGEN
a tan
St To meg
Magle Kyr kog
Konsthal l
MårtensSalu- torget
halle n
Östra Mårtensg
Stadshalle n
n
ta
ga
ns
Vi pehol msvä gen
tan
a
sg
e
gatan
ams
äg
Ny
ga
ev
Mölle
a tio
Botaniska
trädgården
s
ng
S olistvä
Ky rkogatan
S polegata n
By tar
B anga tan
Fasa nvä gen
e ga ta n
ge
S ta rvä
Karl XI-gatan
gat
a
n
s ä ll
g
Ge
Bry
gga
re
tan
k a reg
atan Stor torget
Ba
Tunavägen
N
Kulture n
E22
T hul eh ems
an
R å dm
an
ÖSTRA TORN
OLSHÖG
n
en
äg
en
T unaväg
16
aps g
a ta
L Fis
Sv
sv
TUNA
t
M
an
e lm
Sp
HYPHOFFS
LYCKAN
sg
a
äg
e
n
T omeg
Lundagår d
Historiska
museet
Dom kyrkan
tan
Ös
LTH
op
AF-borgen
K losterga
gsväg en
T rolleb er
er gsväge n
Bi
sk
tr
n
n
ägen
Centralstationen
en
äg
en
Skissernas
museum
an
ie v
Steglitsväg
Fl ygelv
vä g e
orns
äg e
tan
StadsS :t P biblioteket
e tri K
yrko
g
ä ge n
n
ntv
Clemenstorget
el
Fj
an
ko
ä ge
ika
ga
t
yr
sv
ma n
us
ks
u
k
an
Sp e l
en
äg
msv
lehe
er
a
tL
aK
en
T hu
v
nt
KLOSTERHUSEN
Ha
n
S
lgo
n
g
a
Väv
H e lg
o na v
Allhe
an
at
iig
nt
re
ä
väg
ge n
en
en
n
a
tare g
gmäs
By g
a ta
r eg
ägen
n
n
ge
vä
ge
in
S ölveg atan
Spexar evä
g
tan
L ok
ga
tan
rks
re ga
föra
ve
FÖRETAGSOMRÅDE
Universitetsområdet
Skånes
universitetssjukhus
ga
rsv
Nev e
tan
FÖRETAGSOMRÅDE
Ideon
n
v äg
T or na
nt
ä ge
et
SPOLETORP
Ha
av
Sö lve
F rit
K a prifoliev
ä gen
ge n
s vä
Må
G
Kung O ska rs väg
n
Neve
rs
gen
ge n
Uarda vä
ga t
a
FÖRETAGSOMRÅDE
PÅLSJÖ
Sölvegatan
SMÖRLYCKAN
PLANTAGELYCKAN
ge n
e le
Sc h eel ev ä
a ns
gen
IDEONS
r
s vä
evä
ting
Ge
S che
Ba
und
Solbj ersvägen
22
n
äge
ge v
Ö res
Trafikplat s
Lund Norra
16
lin
Käv
Kobj ersvä g
en
Barav ägen
SUNDSVÄGENS
ETAGSOMRÅDE
Sven s högsvägen
MÖLLEVÅNGEN
än gav
ev
ar
n
ge
vä
Bond
eväg
en
om
L a nd sd
BRUNNSHÖGS
FÖRETAGSOMRÅDE
N orr a R
ingen
Sofiavägen
Ti ng hö g s vä ge n
SLIPARELYCKAN
Ma gistrat svägen
FÄLADENS
N o rr
ng sväge n
Odars lövs
M öllevå
16
Råb
ylun
dsv
äge
n
g
20
Råby
trafikplats
Kartproduktion: www.infabab.se Godkänd från sekretessympunkt för spridning. Lantmäterie
Lunds Kommuns Fastighets AB www.lkf.se
Box 1675, 221 01 Lund • Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 • Tel. 046-35 85 00