Nyhetsbrev februari 2017

Nyhetsbrev Finans & Försäkring
Nummer 1 - Februari 2017
Till att börja med vill vi tacka dig som kund och samarbetspartner för det gångna året!
Det har varit full fart framåt med stora utmaningar som vi tillsammans har löst. Nu inleder vi 2017 med att lansera
vårt nyhetsbrev eftersom vi vill uppdatera dig med både marknadsförändringar och produktnyheter. Nyhetsbreven
kommer efter hand när det dyker upp förändringar och uppdateringar som vi tror är både intressanta och relevanta
för dig och din organisation.
Årets kunskapsuppdatering för SwedSec-licens
Fortsättning på Bolånedirektivet
Arbetet med den årliga kunskapsuppdateringen pågår för fullt
ihop med majoriteten av storbankerna! De olika ämnena är förhållandevis många den här gången och ett flertal av dem är väldigt
nya - så nya att de faktiskt inte har börjat tillämpas än.
Samtidigt som branschen planerar massiva utbildningsinsatser
inför att licensiera sina bolånerådgivare så står ytterligare utbildning för dörren. I Bolånedirektivet återfinns kunskapsområdet
”värdering av konsumenters bostäder” som branschen behöver
säkerställa genom utbildning av olika värderingsmetoder. De som
berörs av ytterligare utbildning är rådgivare som idag har mandat
att utföra värdering av icke-kommersiella fastigheter.
Det gäller bland annat
kunskaper kring regelverken MiFID II och IDD som
ska vara implementerade
fullt ut under första kvartalet 2018.
Nytt för i år är att SwedSec
lanserar en årlig kunskapsuppdatering för bolån
vilket är en direkt konsekvens av bolånedirektivet
och licensieringen.
Tillsammans med landets storbanker skapar vi
utbildningen ”Värdering av
småhus och bostadsrätter”
som möter kravet på att
medarbetarna i målgruppen får certifiering inom
det här viktiga området.
Givetvis finns den delen med i ÅKU 2017, som vi nu skapar.
Ytterligare utbildningsbehov utifrån MiFID II
Direktivet IDD
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har utfärdat riktlinjer för personal som tillhandahåller investeringsprodukter
och tjänster. Riktlinjerna, utifrån MiFID II, anger
hur medarbetaren får agera i kundsituationer. En
personalkategori som inte får inte lämna några
kundråd är de som saknar relevant utbildning och erfarenhet
av detta. Då riktlinjerna kommer på plats samtidigt som MiFID II
behöver denna kategori fått sin relevanta utbildning tills dess. Med
denna utförd kan de ha fortsatt kundkontakt och även hand¬lägga
kunders frågor som berör bankens standardutbud av finansiella
instrument.
Som så ofta med många av de finansmarknadsdirektiv som ska implementeras uppstår olika utbildningsbehov hos branschens aktörer.
MiFID
II
Kraven får anses vara relativt omfattande, dock är inte kunskapskraven lika djupgående jämfört med de krav som till exempel
SwedSec ställer för en rådgivningslicens. Har din organisation
frågor om hur en utbildning för dessa medarbetare kan se ut är du
välkommen att prata med oss!
IDD
Ett sådant direktiv är IDD (Insurande Distribution
Directive). Enligt detta direktiv, som ska vara implementerad 23 februari 2018, ska försäkringsförmedlarna utbilda
sina rådgivare motsvarande 15 timmar utbildning om året. Exakt
hur en sådan utbildningssatsning ser ut för just din organisation
beror på en mängd olika faktorer. Vi kan dock se frågor såsom vilka
format utbildningen ska ske i, vilken lärandenivå, hur bedöma
utbildningstid hos varje individ eller vilka kunskapsmål som kan
anses relevanta.
Ihop med branschorgnaisationen Sveriges Försäkringsförmedlares
Förening (SFM) pågår nu ett arbete som syftar till att ge förmedlarna det stöd de behöver i denna omfattande fråga.
Contento Wassum Academy AB
Stureplan 4 C, 9 tr , SE-114 87 Stockholm, Sweden
Phone +46 (0)8 407 00 40 E-mail [email protected] Web www.contentowassum.se