Linnaeus Technical Centre

Linnaeus Technical Centre
Linnaeus Technical Centre bjuder in till workshop
För (under)leverantörer och legotillverkare
Om att som leverantör ”bli utvecklad” av sin kund
Forskaren Veronica Ülgen på Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, presenterar sin
studie "Om att bli utvecklad - forskning om leverantörsutveckling ur
(under)leverantörens perspektiv".
Veronicas arbete bygger på djupintervjuer med ett flertal leverantörer till stora
tillverkare. Det finns mycket kunskap om leverantörsutveckling ur kundens perspektiv –
men är det bara kundens behov som ska styra?
Denna studie lyfter det omvända och fokuserar på leverantören och deras behov
gentemot kunden.
Syftet med seminariet är dels att sprida forskningsresultat, dels att skapa dialog och
reflektion. Frågor som kommer att beröras är;
- Vad är avgörande för en framgångsrik leverantörsutveckling?
- Hur kan du som leverantör utveckla nya möjligheter med din kund?
När:
Torsdagen den 6 april kl. 12.30–16.00
(ät lunch innan, seminariet startar vid 12.30)
Var:
Scania, Oskarshamn
Kostnad:
Kostnadsfritt
Anmälan:
Via länk: https://goo.gl/forms/PqzVqen2FkSgVliD3
Begränsat antal platser så anmäl dig i god tid!!!
Program
Företagspresentation
Rundvandring inkl. nya hyttfabriken
Seminarium inkl. fika
12.30–13.00
13.00–14.30
14.30–16.00
Veronicas presenterar sin forskning. Därefter diskuterar vi de senaste forskningsrönen
utifrån deltagarnas input, hur man kan använda sig av resultatet i sin egen verksamhet
och vilken roll man har och kan utveckla som underleverantör.
Medverkande
Veronica Ülgen är forskaren som efter 10 år på IKEA återvänt till akademien för att
bedriva forskning och att undervisa inom logistik med fokus på inköp och hållbarhet.
Helena Forslund är forskningsledare och professor i logistik vid Linnéuniversitetet.
Lars-Olof Rask är en av logistikens ”grand old men” och var den som byggde upp
logistikutbildningen och - forskningen i Växjö. Helena och Lars-Olof medverkar som
moderatorer och diskussionsledare på mötet.
Bruno Karlström från Regionförbundet Kalmar län, medverkar för att fånga upp
eventuella önskemål från deltagarna om fortsatt utveckling inom detta område, med
möjligheter till stöd från Regionförbundet.
Medverkande från Scania:








Andreas Karlsson, Kvalitetschef
Ted Engström, QA Chef
Maryana Sjöquist, Logistikutvecklings Chef
Anna Norell, Gruppchef Materialplanering
Jim Andersson, Verkstadschef Logistik
Ann-Christine Seppänen, Verkstadschef Logistik
Elisabeth Hedström, Gruppchef Kompetensutveckling
Niklas Olsson, Gruppchef Information/Employer Branding
Du hittar även inbjudan på webben:
www.lnu.se/ltc
www.ioc.se