Läs mer - BYGGLÖSEN

Sveriges Byggindustrier och Byggnads har nu fastslagit plan för lansering av Avstämningsverktyg och
därmed aktivering av LÖSEN-fil i version 2.0 (dvs insamling av även prestationslön inom LÖSEN) …..
Bakgrund
LÖSEN version 2.0 handlar om en komplettering av kravet som nu finns att regelbundet rapportera
enbart tidlöner enligt nuvarande specifikation för den så kallade LÖSEN-filen). Kompletteringen består i
en utökning av kraven att också rapportera Prestationslöner. Detta innebär då att nuvarande LÖSEN-fil
utökas med ett antal element med informationsinnehåll som möjliggör sådan rapportering.
LÖSEN 1.0 kommer fortsatt fungera – dock krav på LÖSEN 2.0 för Byggföretag med Prestationslöner
Då alla Byggföretag inte arbetar med Prestationslöner kommer nuvarande version av LÖSEN-fil (kallad
version 1.0) fortsatt tas emot av www.losenrapportering.se och www.byggnads.se. Naturligtvis kommer
LÖSEN i version 2.0 också fungera i de fall Byggföretag enbart tillämpar tidlöner, vilket innebär att ni
Lönesystemstillverkare kan välja att ersätta nuvarande LÖSEN-fil i version 1.0 mot den nya
specifikationen för LÖSEN i version 2.0. Då kan ni erbjuda Byggföretag ”rätt” LÖSEN-fil oavsett om era
kunder enbart betalar ut tidlöner eller om de betalar ut både tid- och prestationslöner.
Avstämningsverktyg och LÖSEN 2.0
I samband med att kravet på rapportering av Prestationslöner enligt LÖSEN version 2.0 blir obligatoriskt,
kommer parterna (Sveriges Byggindustrier och Byggnads) lansera ett gemensamt utvecklat
Avstämningsverktyg. Detta ska användas av Byggföretagen och Byggnads i samband med de
regelbundna avstämningar man gör under ett byggprojekt som inbegriper Prestationslöneutbetalningar.
Samtidig lansering av Avstämningsverktyg och LÖSEN 2.0
Avstämningsverktyget och kravet på LÖSEN-fil 2.0 kommer lanseringsmässigt att gå hand i hand.
Avstämningsverktyget bygger på förutsättningen att man löpande, inför varje avstämning, från
lönesystemet kan läsa in en fil enligt formatet LÖSEN 2.0. På så sätt kan man sedan via
Avstämningsverktyget ”räkna ut” hur prestationslöneutbetalningarna ska bli.
Planen för lansering – Obligatoriskt för Byggföretag med Prestationslöner från 1/1 2018
Avstämningsverktyget blir ett obligatoriskt hjälpmedel från den 1/1 2018, där första steget blir att
säkerställa att de olika lönesystemen blir förberedda/certifierade att kunna lämna fil enligt LÖSEN 2.0 till
Avstämningsverktyget.
Senast Oktober 2017 räknar Sveriges Byggindustrier och Byggnads att flertalet lönesystem är
certifierade och planerar då genomförandet av en omfattande utbildningsinsats av
Avstämningsverktyget riktad mot alla byggföretag som idag arbetar med prestationslöner. Det är först
efter denna utbildningsinsats som Avstämningsverktyget förväntas kunna införas som arbetsverktyg hos
byggföretagen, samt att från den 1/1 2018 vara obligatoriskt.
Certifiering av Lönesystem för LÖSEN 2.0
Under april 2017 (och framåt) kommer projektet ByggLÖSEN att erbjuda er Lönesystemstillverkare
möjligheten att certifiera era system för LÖSEN 2.0. Detta kommer att ske via sajten bygglosen.se, där
nuvarande certifiering för 1.0 kommer kompletteras med specifikation och testcase för LÖSEN 2.0.
Tanken är att ni då både ska kunna verifiera att filformatet kommer kunna tas emot av
Avstämningsverktyget samt att innehållet i genererad fil blir korrekt. Detta genom att tillämpa det
testcase som kommer finnas på sajten.