Enhetsstruktur

Reviderad 2017-03-01
Birgittaskolan
Gymnasium och vuxenutbildning
Enhetschef
Kent Hartman
Bibliotek
Administration
SYV
Elevhälsa
Service
Studion, dyslexi
Språket
HR
Ekonomi
Utvecklingsledare
Schema
IT
Rektor
Maria Holmberg
Rektor
Maria Danielsson
Rektor
Ola Nilsson
Rektor
Andreas Fager
Rektor
Sehaveta Kaniza
Vuxenutbildning
Vuxenutbildning
Vuxenutbildning
Gymnasieskola
Gymnasieskola
SFI
Tannefors Center
Gymnasial vux
Vård- och omsorgsprogrammet
Grundläggande vux
SFI
Alfabetisering
NaturvetenskapsVård och omsorgsSamhällsvetenskapsprogrammen
Nationella
idrottsutbildningar
Introduktionsprogram
IVAS
NaturvetenskapsSamhällsvetenskapsprogrammen
Introduktionsprogram